PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 91--104
Tytuł artykułu

Stan transportu kolejowego w polskiej gospodarce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Condition of Rail Transport in the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest krajem realizującym cele dotyczące poprawy konkurencyjności tego ugrupowania. Jednym z dwunastu fi larów konkurencyjności gospodarek jest infrastruktura, którą WEF ocenia jako jeden z podstawowych warunków zapewniających możliwości rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia. Niedorozwój infrastruktury transportowej w Polsce, szczególnie kolejowej, staje się obecnie barierą nie tylko na drodze dalszego rozwoju polskich podmiotów, regionów i naszej gospodarki, ale także całej UE. Celem opracowania jest ukazanie znaczenia kolejowej infrastruktury transportowej jako elementu określającego konkurencyjność i możliwości rozwojowe gospodarki oraz analiza obecnego stanu transportu kolejowego w Polsce ze wskazaniem możliwości jego zmian, które według rządowych programów mają nastąpić w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
As a member of the European Union, Poland is one of the countries, which realize the objectives for improving the competitiveness of this group. One of the twelve pillars of competitiveness of economies is the infrastructure, which is assessed by the WEF as one of the basic conditions ensuring opportunities for economic development and growth of living standards. Underdevelopment of Polish transport infrastructure, particularly rail, is now becoming a barrier not only for the further development of Polish companies, regions, and our economy, but also for the whole EU. The aim of this paper is to show the importance of rail transport infrastructure as a part which determines the competitiveness and opportunities of economic development, as well as analysis of the current state of rail transport in Poland, with an indication of its possible changes, which, according to government programs, are to take place in the future. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aspekty konkurencyjności gospodarki. Materiał przygotowany na konferencję w ramach prac nad NPR na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Cieślakowski S.J., Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa transportu, "LogForum" 2009, nr 3.
 • Koźlak A., Ekonomika transportu, teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • Pieriegud J., Wieloletnie programy rozwoju i fi nansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce, "Infrastruktura Transportu" 2002, nr 2.
 • Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego za 2009 rok, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, lipiec 2010.
 • Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2010.
 • Program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015, Ministerstwo Transportu, Warszawa, kwiecień 2011.
 • Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą 2030), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, marzec 2011.
 • Szafrański Z., Stan techniczny i fi nansowanie infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa, 21 kwietnia 2009.
 • The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva 2010.
 • The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva 2011.
 • Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, DzU 2000, nr 84, poz. 948, z późn. zm.
 • www.pkp.pl/grupapkp (dostęp 20.06.2011).
 • www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/infrastruktura-kolejowa (dostęp 25.06.2011).
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.