PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 105--122
Tytuł artykułu

Ocena zdolności innowacyjnej wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2009

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of National Innovative Capacity of European Union Member Countries in 2000-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest krajem realizCelem artykułu jest analiza porównawcza i ocena zdolności innowacyjnej wybranych krajów UE, USA i Japonii w pierwszej dekadzie XXI w. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej zbadano najważniejsze determinanty innowacyjności - zasoby fi nansowe. Porównano nakłady fi nansowe na działalność innowacyjną, w tym zwłaszcza na działalność B + R oraz venture capital. Druga część została poświęcona zasobom ludzkim dla innowacji (naukowcom, osobom zatrudnionym w działalności badawczo-rozwojowej oraz wykształceniu społeczeństwa). Ostatnia część traktuje o środowisku wspierającym innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to compare and evaluate the national innovation capacity of selected European Union countries, USA and Japan in the fi rst decade of XXI century. The paper is divided into three parts. The fi rst part established the most important determinant of innovativeness - fi nancial resources. There have been compared innovation activities expenditures particularly GERD and venture capital. The second part discusses human resources working for innovation purpose (researchers, personnel employed in R&D activities and education of population). The last part refers to the environment supporting innovation with acknowledgement of a role of small and medium enterprises in creating and implementing innovations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Communication From the Commission: More Research for Europe towards 3% of GDP, COM (2002) 499 final., Brussels, 11.09.2002.
 • European Innovation Scoreboard 2009 Database, www.proinno-europe.eu (dostęp 15.05.2011 ).
 • Furman J.L., Porter M.E., Stern S., The Determinants of National Innovative Capacity, "Research Policy" 2002, nr 31.
 • Hollanders H., Cruysen A., Rethinking the European Scoreboard. A New Methodology for 2008-2010, PRO INNO Europe, Maastricht 2008.
 • Innovation Union Scoreboard 2010 Database, www.proinno-europe.eu (dostęp 15.05.2011).
 • Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin 2007.
 • Miozgo M., Walsh V., International Competitiveness and Technological Change, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Warszawa 2003, www.ukie.gov.pl (dostęp 15.05.2011).
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Polska. Raport o konkurencyjności. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 • Rejn B., Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B + R), "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 7.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Wianowski S., Okrasa Z., Boguta M., Borowicz L., Borzęcki J., Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa 2005.
 • World Development Indicators 2011. World Bank 2011, www.worldbank.org (dostęp 17.05.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.