PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2 | 124--139
Tytuł artykułu

Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich

Warianty tytułu
Tradicional and New Roles for Rural Women
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzone obecnie badania przedstawiają niejednoznaczny obraz współczesnej kobiety wiejskiej. Z ich wyników wyłaniają się dwie przeciwstawne tendencje - pełnienia przez kobiety tradycyjnych ról i wzorów zachowań wynikających z tradycyjnego modelu oraz nowych ról związanych z rozbudzonymi oczekiwaniami i aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi i aktywnością pozarodzinną. Nie zawsze rzeczywistość społeczna nadąża za zmieniającymi się oczekiwaniami, nie zawsze wysiłki i energia kobiet wiejskich przekładają się na realne możliwości ich działania. Wejście w nowe role może być utrudnione przez czynniki ekonomiczne, infrastrukturalne bądź społeczne. W artykule przeanalizowano wyniki badań dotyczących kobiet wiejskich, realizowanych w ostatnich latach, ukazujące, które z ról społecznych są możliwe do pełnienia przez kobiety na terenach wiejskich, a dla realizacji których muszą one wieś opuścić. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of rural women is not clear in modern society. Analysis of the result of researches provides two, opposite tendencies. The first is the conservation of a traditional role and behaviour, linked with family activities, working at home etc., and the second, which responds to modern society expectations - connected with now higher educational ambitions, professional work, and adopting new responsibilities in new areas of family life. The development of aspirations and of society are not always the same, playing new roles can be blocked by many factors - economical, infrastructural or social. In this article we analyse results of research, conducted with groups of rural women in Poland in recent years, we try to respond to the question of which roles they can play in rural societies, and for those for which they must leave rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
124--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Auleytner J. (red.), 2007: Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. SPO RZL 1.6(b) (http://www.up.gov.pl/efs/download/raport_MPIPS.pdf; pobrano 07.04.2013).
 • Beck U., 2002: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości. SCHOLAR, Warszawa.
 • Brodzińska K., 2004: Aktywizacja gospodarcza kobiet wiejskich. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1015, Wrocław.
 • Brodziński Z., Rażniewski P., 1995: Konsekwencje integracji europejskiej dla kobiet wiejskich. W: Kobieta wiejska w Unit Europejskiej. RCDRRiOW w Przysieku, Przysiek.
 • Bylicki L., Szafranek R., 1996: Pojęcie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w teorii i praktyce. ,,Wieś i Rolnictwo", 4 (93).
 • Chałasiśski J., 1938: Młode pokolenie chłopów. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2007: Diagnoza Społeczna. GUS, Warszawa.
 • Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., 1998: Przedsiębiorczość wśród kobiet wiejskich. W: J. Sawicka (red.) Kobieta wiejska w Polsce. Rodzina, praca, gospodarstwo. Wydaw. Jardan, Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2002: Charakterystyka społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi. W: L. Kolarska-Bobińska (red.) Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Fuszara M. (red.), 2002: Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gawrońska-Nowak B., Jura J., Zarzycka A., 2003: Bariery napotykane przez kobiety wiejskie i z małych miejscowości w korzystaniu z przysługujących im praw. Niepublikowany raport z badań na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu kobiet i mężczyzn. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa.
 • Gutkowska K., 1998: Zagadnienie przedsiębiorczości na wsi w teoretycznych koncepcjach przy-stosowania gospodarstw domowych do zmian makroekonomicznych. W: J. Sawicka (red.) Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Tom I. Społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet. Fundacja ,,Rozwój SGGW", Warszawa.
 • Gutkowska K., 2004: Kobiety wiejskie w procesie transformacji polskiej gospodarki. ,,Wieś i Rolnictwo" 1.
 • Jagiełło-Łysiowa E. (red.), 1975: Rola przeorana, dom piękny. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jakubczak F. (red.), 1975: Być w środku życia. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Knapik W., 2005: Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet wiejskich a problem czasu wolnego. ,,Humanizacja Pracy" 1-2.
 • Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego, 2010. CBOS, Warszawa.
 • Kobiety w Polsce, 2007. GUS , Warszawa.
 • Krzyszkowski J. (red.), 2008: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament do spraw Kobiet, Rodziny i Przeciw-działania Dyskryminacji, Warszawa.
 • Lisowska E., 1998: Przedsiębiorczość wobec bezrobocia kobiet i ich dyskryminacja na rynku pracy. ,,Kobieta i Biznes" 3-4.
 • Marody M., 2007: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Matysiak I., 2009: Społecznicy czy urzędnicy? Współczesny kontekst i definicja funkcji sołtysa w opinii wybranych sołtysów i sołtysek województwa świętokrzyskiego. Płeć jako czynnik różnicujący. W: M. Zahorska, E. Nasalska (red.) Wartości, polityka, społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Michalska-Żyła A., 2008: Gotowość kobiet wiejskich do podjęcia pracy - uwarunkowania i perspektywy. W: J. Krzyszkowski (red.) Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament do spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa.
 • Narodowy Spis Powszechny 2011. GUS, Warszawa.
 • Niżyńska A. (opr.), 2011: Kandydatki w wyborach samorządowych 2010. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Omyła-Rudzka M., 2010: Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet mieszkających na wsiach na rynku pracy. W: Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. CBOS, Warszawa.
 • Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku, 2012. GUS, Warszawa.
 • Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, 2011. Raport PARP, Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E., 2004: Społeczne konsekwencje przekształceń własnościowych w rolnictwie państwowym. Wydaw. UŁ, Łódź.
 • Raźniewski P., Brodziński Z., 2003: Konsekwencje integracji europejskiej dla kobiet wiejskich. W: K. Duczkowska-Małysz, P. Raźniewski, Z. Brodziński, W. Knieć, Kobieta wiejska w Unii Europejskiej. RCDRRiOW w Przysieku, Przysiek.
 • Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce w latach 1992-2007, 2009. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa.
 • Sawicka J., 2000: Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet. W: Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Fundacja ,,Rozwój SGGW", Warszawa.
 • Strykowska M., 1999: Kobiety wiejskie w okresie przemian (http://www.oska.org.pl/biuletyn/b5/strykowska.html. pobrane 25.07.2012; pobrano 07.04.2013).
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa (pdf, strona www Ministerstwa; pobrano 07.04.2013).
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2011 roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa (pdf, strona www Ministerstwa; pobrano 07.04.2013).
 • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania, 2012. Raport Konsorcjum Badawczego Focus Group, Szczecin.
 • Szymańska J., 2004: Rola kobiet w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W: S. Urban (red.) Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Szmatka J., 2000: Rola społeczna. W: Z. Bokszański i in. (red.) Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Tarkowska E., 2000: Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć. W: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.) Jak żyją Polacy? IFiS PAN, Warszawa.
 • Titkow A., 2008: Tożsamość polskich kobiet. IFiS PAN, Warszawa.
 • Tryfan B., 1976: Rola kobiety wiejskiej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Tryfan B., 1981: Kobiety wiejskie w procesach zmian społecznych. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Tryfan B., 1987: Kwestia kobieca na wsi. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Tryfan B., 1995: Kobiety wiejskie a aktywność zawodowa, bezrobocie i przedsiębiorczość. ,"Wieś i Rolnictwo" 4.
 • Tryfan B., Rosner A., Pięcek B., 2003: Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Tryfan B. (red.), 1975: Czyste wody moich uczuć. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Zajda K., 2008: Strategie kobiet wiejskich w poszukiwaniu pracy. W: J. Krzyszkowski (red.) Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament do spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.