PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 241--254
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intellectual Capital as the Basis of Competitive Advantage of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdobywanie przewagi konkurencyjnej we współczesnej rzeczywistości gospodarczej jest zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ wyznacznikiem konkurencyjności nie są jedynie oferowane przez przedsiębiorstwa produkty i usługi, lecz przede wszystkim unikalna i specyfi czna wiedza, budująca kapitał intelektualny. Do cech, dzięki którym przedsiębiorstwa wyróżniają się na tle konkurencji, zalicza się m.in. innowacyjność, elastyczność czy umiejętność szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany pojawiające się otoczeniu. Sukces przedsiębiorstwa budowany jest przez unikatowe i trudne do imitowania zasoby o charakterze niematerialnym, tj. kapitał intelektualny. W związku z powyższym pojawia się potrzeba badania istoty kapitału intelektualnego i jego wpływu na wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty kapitału intelektualnego i jego wpływu na osiąganie przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej w trudnych warunkach współczesnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's economy puts companies through many challenges. Now not only product or service give competitive advantage. Nowadays competitiveness is defi ne as ability to use unique and specifi c knowledge. The success in diffi cult market conditions can be achieved by having a unique resources, which are diffi cult to imitate by other enterprises. That can be guaranteed by intellectual capital. That is why there is the need to examine the topic of intellectual capital due to its direct impact on the growth of competitive advantage. The aim of this article is to present the essence of intellectual capital and its big impact on achieving by enterprises competitive advantage in diffi cult contemporary economy conditions . (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, No. 1.
 • Beyer K., Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa - koncepcje i modele zarządzania, w: Przedsiębiorstwa w procesie zmian, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 571, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Białasiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstw - istota i podejścia do strategii konkurencji, w: Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Hamel G., Prahalad C.K., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, No. 5/6.
 • Kasiewicz S., Zmiany warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Kapitał intelektualny, spojrzenie perspektywy interesariuszy, red. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Luthy D.H., Intellectual Capital and its Measurement, www.bus.osaka- cu.ac.jp/apira98/archives/ pdfs/25.pdf (dostęp maj 2009).
 • Macias J., Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 • Rybicki J., B. Pawłowska, Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej, Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowej, z cyklu Wiedza i innowacje, pod tytułem Ochrona wiedzy i innowacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009, www.instytut.info/Vkonf/site/31.pdf (dostęp 1.05.2011).
 • Rzempała J., Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Szara K., Pierścieniak A., Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw (wybrane aspekty teoretyczne), w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.
 • Teece D., Pisano G., The Dynamic Capabilities of Firms. An Introduction, "Industrial and Corporate Change" 1994, No. 3.
 • Walczak W., Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, "E-mentor" 2010, nr 2 (34), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/ 34/id/727 (dostęp 3.05.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.