PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 269--286
Tytuł artykułu

Strategiczna karta wyników jako narzędzie poprawy konkurencyjności jednostek medycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Balanced Scorecard as a Tool of Improvement in the Competitiveness of Medical Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę rynku usług medycznych w Polsce. Głównym celem, który autorzy chcieli osiągnąć, było pokazanie konkurencyjności rynku ochrony zdrowia i zaprezentowanie, jakie narzędzia zarządzania mogą być użyte, aby konkurować z sukcesem. Polski rynek usług medycznych jest wart około 80 mld zł, co czyni go polem intensywnej konkurencji. Jednym z głównych czynników wpływających na rynek jest to, że najważniejszym graczem są publiczne jednostki służby zdrowia, które jednak nigdy do tej pory nie miały tak trudnych konkurentów, jak obecnie. W artykule użyto analizy SWOT, aby zidentyfikować wady i zalety zarówno organizacji publicznych (non profit), jak i prywatnych (for profit). Pokazało to, że oba modele mają swoje zalety na rynku i że organizacje non profit i for profit muszą stosować zaawansowane metody zarządzania, takie jak Strategiczna Karta Wyników, aby przystosować się do ciągle zmieniających się warunków i wypełniać, często sprzeczne, cele swoich interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article has been written in order to present both the theoretical and practical sides of health care market using Polish market as an example. One of the main goals we would like to achieve with this article is to show the competitiveness of the health care market and to show what kind of management methods can be used to compete successfully. The Polish health care market is worth approximately 80 bln zl, what makes it the fi eld of intense competition. One of the most important factors on the market is that the main player - public health care institutions - has not had such diffi cult competitors as it has now. We have used the SWOT analysis to identify the advantages and disadvantages of both public (non profi t) and private (for profi t) institutions. It has shown that both models have their chances on the market and both of them have to use advanced management methods such as Balanced Score Card to adapt to constantly changing conditions and fulfil often contradictory goals of their stakeholders. (original abstract)
Bibliografia
 • Badarudin A.E., Abdullah Z., Using Balanced Scorecard at performance measurement system at private hospitals, umconference.um.edu.my (dostęp 20.04.2011).
 • ChanY.-C.L., Ho S.-J.K., The Use Of Balanced Scorecard In Canadian Hospitals, aaahq.org/northeast/2000/q17.pdf (dostęp 20.04.2011).
 • Guidance on Developing Key Performance Indicators and Minimum Data Sets to Monitor Healthcare Quality, "Health Information and Quality Authority" 2010, September.
 • Golinowska S., Zdrowie to nie tylko zdrowie, "Gazeta Wyborcza" 2011, nr 89, 18.04.2011.
 • Gumbus A., Lyons B., Bellhouse D.E., Journey to Destination 2005. How Bridgeport Hospital is using the balanced scorecard to map its course, "Strategic Finance" 2002, August.
 • Hass-Symotiuk M., Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Hass-Symotiuk M., System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Kaplan R.S., Strategic Performance Measurement and Management in Nonprofi t Organizations, "Nonprofi t Management & Leadership" 2001, No. 11 (3), Spring.
 • Kaplan R.S, Horton D.P, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Morris S., Devlin N., Parkin D., Economic Analysis In Health Care, John Wiley & Sons Ltd, New Jersey 2007.
 • Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sugarman P.A, Watkins J., Balancing the scorecard: key performance indicators in a complex healthcare setting, "Clinician in Management" 2004.
 • Szymkiewicz P., Balanced Scorecard - pomiar, który motywuje, Wydawnictwo PROED, Olsztyn 2007.
 • The balanced scorecard an integrative approach to performance evaluation, "Healthcare Financial Management" 2001, May.
 • Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzania fi nansami w ochronie zdrowia, Materiały Konferencyjne nr 57, red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Zelman W.N., Pink G.H., Matthias C.B., "Journal of Health Care Finance" 2003, Summer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.