PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 287--302
Tytuł artykułu

Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy "A"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Enterprise's Competitiveness by Resource-Based View-Quoting the Example of Enterprise "A"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu oraz praktyce gospodarczej pojęcie konkurencyjności jest wieloznaczne i różnorodnie rozpatrywane. Narastający stopień skomplikowania działalności gospodarczej nakazuje rozpatrywanie konkurencyjności w kontekście efektywności ekonomicznej, skuteczności czy sprawności działania organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie teorii i praktycznego podejścia do budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, opartej na podejściu zasobowym. Podejście to uwypukla potrzebę kształtowania wiązki unikatowych zasobów w przedsiębiorstwie, co zobrazowano na przykładzie przedsiębiorstwa "A", prowadzącego działalność na rynku usług medycznych w województwie zachodniopomorskim. Nowe warunki funkcjonowania wpłynęły na zakłady opieki zdrowotnej i zmusiły je do konkurowania z podobnymi sobie podmiotami. Spowodowało to potrzebę dywersyfikacji działalności oraz konieczność efektywniejszego zarządzania posiadanymi zasobami. Przedsiębiorstwa w sektorze usług medycznych muszą działać zgodnie z zasadami rynkowymi, ale przede wszystkim według potrzeb zdrowotnych swoich klientów - pacjentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of competitiveness is ambiguous and analyzed in a number of ways both in the literature on the subject and economic practice. As it is more and more diffi cult to conduct business activity, competitiveness should be examined in the context of economic effectiveness, effi ciency, or effective functioning of business entity. The article is aimed at presenting theory and practical approach to developing competitiveness of enterprise on the basis of resource-based view. This approach highlights a need for increasing the number of unique resources that enterprise has at its disposal. To sum up, Enterprise A is concerned with developing strong market position and establishing lasting relationship with customers. Constant development, which nowadays has become a necessity, leads to the creation of organizational culture. This in turn fosters awareness both among customers-patients and employees. As for competitiveness-oriented economy, quality is becoming a more and more vital issue. In a modern organization operating in changeable environment, quality is a basis for taking effective action, achieving market success and is a sign of organizational culture. Enterprise that offers services/products of poor quality has lost its raison d'ętre. Nevertheless, many fi rms providing medical services are still not aware of this fact. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamkiewicz H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa na tle procesów globalizacji konkurencji, w: Współdziałanie strategiczne w gospodarce, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Strategii Rozwojowych w Przemyśle Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz 29-30 maja 1998 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 786, Wrocław 1998.
 • Czerniachowicz B., Resource-based view in the development of enterprise's competitiveness - quoting the example of Enterprise B operating in SME sector, w: Creating Organisation's Competitiveness, ed. A. Becht, Wydawnictwo Media Press, Technical University of Lodz, Łódź 2009.
 • Czerniachowicz B., Szczepkowska M., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Metody, badania, case study, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Czerniachowicz B., Szczepkowska M., Pojęcie i rodzaje konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
 • Czerniachowicz B., The role of enterprise's resources in the development of competitiveness in the market, w: Enterprises Facing New Economic Challenges. Management - Development - Restructuring, ed. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics, Kraków 2010.
 • Czerniachowicz B., Zasoby jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej, w: Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
 • Flejterski St., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Hübner D., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista" 1994, nr 3.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw. Metody badania. Case study, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
 • Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza Polski - uwarunkowania i perspektywy, Raporty i Studia nad Konkurencyjnością, IRiSS 1995, nr 35.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Porter M.E., Competitive Advantage of Nations, MacMillan, Londyn 1990.
 • Rosłanowska-Plichcińska K., Jarosiński M., Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996.
 • Szarzec K., Możliwości interpretacyjne pojęcia konkurencyjność, Materiały konferencyjne z Drugiej Konferencji Młodych Pracowników Nauki pt. Firma - Rynek - Konsument, szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Kla mut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.