PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 275 Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania | 134--147
Tytuł artykułu

Cohesion as the Dimension of Network and its Determinants

Warianty tytułu
Spójność sieci i jej determinanty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents considerations due to network cohesion and the attempt to find its potential determinants. There is little knowledge in the literature about cohesion as the dimension of network and there is not a list of factors ensuring to obtain network cohesion in order. Consequently, the article may contribute to broaden the knowledge about network cohesion and its determinants. Additionally, the article points the need of research on seeking relations and their character of factors influencing network cohesion degree.(original abstract)
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące spójności sieci i dokonano próby określenia jej determinant. W literaturze przedmiotu występuje luka poznawcza i badawcza w odniesieniu do spójności jako wymiaru sieci i czynników ją determinujących. Artykuł stanowi przyczynek do pogłębienia wiedzy w tym zakresie oraz wskazuje potrzebę badań w poszukiwaniu relacji (i określeniu ich charakteru) pomiędzy czynnikami wpływającymi na poziom spójności sieci.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Adler P.S., Kwon S.W., Social capital: prospects for a new concept, "Academy of Management Review" 2002, no. 27.
 • Batorski D., Zdziarski M, Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, "Problemy zarządzania" 2009, Vol. 7, no. 4(26).
 • Blau P.M., Wymiana społeczna, [in:] Współczesne teorie socjologiczne, eds. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 • Bourdieu P., La capital social: notes provisoires, "Actes de la Recherche en Sciences Sociales" 1980, no. 31.
 • Bullen P., Onyx J., Measuring social capital in five communities in NSW, "Journal of Applied Behavioural Science" 2000, no. 1.
 • Coleman J.S., Social capital in the creation of human capital, "American. Journal of Sociology" 1988, vol. 94.
 • Cotton J.L., Employee Involvement, Sage, Newbury Park 1993.
 • Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, no. 9.
 • Dasgupta P., Trust as Commodity, [in:] Trust: Making and Breaking Cooperate Relations, ed. D. Gambetta, Blackwell, Oxford 1998.
 • Easley D., Kleinberg J., Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Fukuyama F., Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York 1995.
 • Giddens A., The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge 1990.
 • Granovetter M.S., The strength of weak ties, "American Journal of Sociology" 1973, vol. 78(6).
 • Gulski B., Struktury sieciowe we wdrażaniu strategii modularnych, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, no. 2.
 • Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1998.
 • Harrison D., Cummings N.L., Chervany N.L., Initial trust formation in new organizational relationship, "Academy of Management Review" 1998, no. 3.
 • Homans G.C., Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt, Brace & World, New York 1961.
 • Jennings D.F., Artz K., Gillin L.M., Christodouloy Ch., Determinants of trust in global strategic alliances: AMRAD and the Australian biomedical, "Competitiveness Review" 2000, no. 10/1.
 • Jones T.O., Sasser W.E., Jr., Why satisfied customers defect, "Harvard Business Review" 1995, no. 9-10.
 • Kordel P., Koncepcja zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi w perspektywie konstruktywistycznej, [in:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, ed. R. Knosala, Oficyna Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009.
 • Kramer T.R., Tyler R.M., Trust in Organization, Sage, Thousand Oaks 1996.
 • Lazarsferd P.F., Merton R.K., Friendship as a social process: a substantive and methodological analysis, [in:] Freedom and Control in Modern Society, ed. M. Berger, Van Nostrand, New York 1954.
 • Lizak D., Zasobowy charakter kapitału społecznego organizacji, "Przegląd Organizacji" 2009, no. 2.
 • Lovaglia M.J., Sieciowa teoria wymiany, [in:] Współczesne teorie socjologiczne, eds. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 • Luhmann N., Trust and Power, J. Wiley, New York 1979.
 • Łobos K., Organizacje sieciowe, [in:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, ed. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
 • Marsden, P.V., Campbell K.E., Measuring tie strength, "Social Forces" 1984, vol. 63.
 • McFadyen M.A., Semadeni M., Cannella A.A., Value of strong ties to disconnected others: examining knowledge creation in biomedicine, "Organization Science" 2009, Vol. 20, no. 3.
 • McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J.M., Birds of a feather: homophily in social networks, "Annual Review of Sociology" 2001, Vol. 27.
 • Menon T., Philips K.W., Getting even or being at odds? Cohesion in even- and odd - sized small groups, "Organizational Science" 2010, articles in advance.
 • Meyer J.P., Allen N.J., Smith C.A., Commitment to organizations and occupations: extension and test of a three - component conceptualization, "Journal of Applied Psychology" 1993, no. 78.
 • O'Reilly C.A., Organizational behavior: where we've been, where we're going, "Annual Review of Psychology" 1991, no. 42.
 • Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Porter A., Social capital: Its origins and applications in modern sociology. "Annual Review of Sociology", no. 24.
 • Porter L., Steers R., Mowday R., Boulian P., Organisational commitment, job satisfaction and turnover amongst psychiatric technicians, "Journal of Applied Psychology" 1974, no. 59.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, eds. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Putnam R.D., Bowling Alone: America's declining social capital, "Journal of Democracy" 1995, no. 6.
 • Ring P.S., Van de Van A.H., Structuring Cooperative Relationships between Organizations, "Strategic Management Journal" 1992, Vol. 13, no. 7.
 • Robbins S.P., Coulter M., Management, Prentice Hall,Upper Saddle River 2005.
 • Salancik G.R., Commitment and the Control of Organisational Behaviour and Belief, [in:] New Directions in Organisational Behaviour, eds. B.M. Staw, G.R. Salancik, , Clair Press, Chicago 1997.
 • Schulte M. Cohen N.A., Klein K.J., The coevolution of network ties and perceptions of team psychological safety, "Organization Science" 2010, articles in advance.
 • Semlinger K., Cooperation and competition in network governance: regional networks in a globalised economy, "Enterpreneurship Regional Development" 2008, Vol. 20, no. 6.
 • Stankiewicz-Mróz A., Kształt kontraktu psychologicznego w warunkach recesyjnego rynku pracy, [in:], Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, ed. Listwan T., Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Stępka P., Subda K., Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor" 2009, nr 1(28).
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 • Sydow J., Understanding the Constitution of Interorganizational Trust, [in:] Trust within and between organizations. Conceptual issues and empirical applications, eds. Ch. Lane, R. Bachmann, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, ed. S. Dubisz, PWN, Warszawa 2003.
 • Wellman B., Structural Analysis: from Method and Metaphor to Theory and Substance. [in:] Social Structures: A Network Approach, eds. B. Wellman, S.D. Berkowitz, , Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postawy i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.