PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 343--356
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań ekologicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of Enterprises in the Light of Ecological Features
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązek ochrony środowiska przyrodniczego oraz koniecCelem niniejszego artykułu jest dyskusja na temat proekologicznej działalności przedsiębiorstw jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że ochrona środowiska w działalności gospodarczej stanowi coraz istotniejszy czynnik przewagi konkurencyjnej. Jednakże proekologiczne działania przedsiębiorstw nie ograniczają się jedynie do spełnienia minimalnych norm ustanowionych przez prawo, ale wdrażają system zarządzania środowiskowego, który poprawia wydajność, pozwala na obniżenie kosztów, a także ma wpływ na wizerunek firmy. W artykule przedstawiono badania postaw polskich przedsiębiorstw w odniesieniu do działań proekologicznych oraz znaczenie tych postaw dla konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the present article is discussion about the pro-ecological business of enterprises as part of building their competitive advantage. Polish accession to the European Union has made that protection of the environment in business is an increasingly important factor for competitive advantage. However, pro-ecological activities of enterprises is not to meet minimum standards laid down by law, but implement an environmental management system, which improves environmental performance, reduce costs, but also has infl uence on the company's image. The article examined were attitudes of Polish enterprises in pro-ecological activities and the importance of these attitudes for consumers. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Bibliografia
 • Bartłomiuk A., Zrównoważony rozwój w percepcji polskiego społeczeństwa, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały dla studentów, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Badanie biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska. Green Cross Poland, GfK Polonia, maj 2011 r., www.greencrosspoland.org/images/pobierz/RAPORT_GCPL_ GfK_Biznes_a_ekologia_open.pdf (dostep 20.06.2011).
 • czystybiznes.pl/ (dostęp 20.06.2011).
 • Gwiazdowicz M., Certyfi kacja gospodarki leśnej i produktów drzewnych, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 802, 2001, biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_01/i-802.pdf (dostep 20.06.2011).
 • International Chamber of Commerce, The Business Charter for Sustainable Development, Publication 210/356 A Rev., www.iccmex.mx/intranet/documentos/CHARTER.pdf (dostęp 20.06.2011).
 • Madej Z., Międzynarodowa sytuacja polskiej i rosyjskiej gospodarki, w: Uwarunkowania przekształceń wschodnioeuropejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź-Warszawa 2000, cyt. za: D. Guzal-Dec, M. Zwolińska-Ligaj, Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006.
 • Mazur-Wierzbicka E., Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005 - System zarządzania środowiskowego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2005.
 • Owen J., Zarządzanie. Czego nie uczą w szkołach biznesu, PWE, Warszawa 2003.
 • Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Wołodkiewicz-Donimirski Z., O niektórych aspektach konkurencyjności gospodarki polskiej, Informacja nr 628, Biuro Studiów i Ekspertyz 1998, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i- 628.htm (dostęp 20.06.2011).
 • www.emas.mos.gov.pl (dostęp 20.06.2011).
 • www.kulczykinvestments.com/ (dostęp 20.06.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.