PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 357--371
Tytuł artykułu

Pamięć organizacyjna i jej rola w budowaniu konkurencyjności firmy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organizational Memory and its Role in Creating Company's Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pamięć organizacyjna jest rozwijana poprzez instytucjonalizację nowej wiedzy w organizacji i jest związana z ostatnim etapem procesu organizacyjnego uczenia się. Jednakże w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia i środowiska wewnętrznego przedsiębiorstw pamięć organizacyjna często jest traktowana jako element usztywniający organizację i powodujący organizacyjną inercję. Wyniki badań przeprowadzonych na grupie średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych wskazują, że w tych podmiotach instytucjonalizacja procesów oraz planów i obieranych kierunków działania jest powszechna. Ponadto występuje statystycznie istotna zależność między zakresem tworzenia magazynów pamięci organizacyjnej a wynikami działania przedsiębiorstw. Firmy wyróżniające się ponadprzeciętnymi wynikami działania częściej, niż fi rmy osiągające wyniki poniżej przeciętnej, identyfi kują i utrwalają najlepsze i zweryfi kowane sposoby działania, wyciągają wnioski z realizowanych działań i je rozpowszechniają. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational memory is developed through the process of institutionalisation of new knowledge in the organization and is connected with the fi nal stage of the organizational learning process. However in the constantly changing environmental conditions organizational memory is frequently regarded as an element that stiffens organization and causes inertia. The research presented in the article conducted in the group of middle and large production enterprises indicates that in those entities institutionalisation of actions, future directions is quite common. Moreover there is statistically signifi cant relationship between the range of developing of organizational memory repositories and business performance. The companies with above average performance more frequently identify and preserve the best and verifi ed ways of action, draw and disseminate conclusions from their experiences than companies with performance below market average. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Crossan M.M., Berdrow I., Organizational Learning and Strategic Renewal, "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24, No. 11.
 • Crossan M.M., Lane H., White R., An Organizational Learning Framework: from Intuition to Institution, "Academy of Management Review" 1999, Vol. 29.
 • Crossan M.M., Lane H.W., White R.E., Djurfeldt L., Organizational Learning: Dimensions for a Theory, "The International Journal of Organizational Analysis" 1995, Vol. 3, No. 4.
 • De Geus A.P., Planning as Learning, "Harvard Business Review" 1988, March-April.
 • Gadomska-Lila K., Rudawska A., Kultura organizacyjna a organizacyjne uczenie się w świetle badań empirycznych, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 11.
 • Huber G.P., Organizational Learning. The Contributing Processes and the Literatures, "Organization Science" 1991, Vol. 2, No. 1.
 • Kim D.H., The Link Between Individual and Organizational Learning, "Sloan Management Review" 1993, Fall.
 • Lozano Platonoff A., System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • March J.G., Exploration and exploitation in organizational learning, "Organization Science" 1991, Vol. 1, No. 2.
 • Patriotta G., Organizational knowledge in making. How fi rms create, use and institutionalize knowledge, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Schulz M., Organizational Learning, w: The Blackwell Companion to Organizations, ed. J.A.C. Baum, Blackwell Business, Oxford UK 2002.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Shrivastava P., A Typology of Organizational Learning Systems, "Journal of Management Studies" 1983, Vol. 20, No. 1.
 • Stata R., Organizational Learning: The Key to Management Innovation, "Sloan Management Review" 1989, Vol. 3, No. 30.
 • Stein E.W., Organizational memory: review of concepts and recommendations for management, "International Journal of Information Management" 1995, Vol. 15, No. 2.
 • Vera D., Crossan M.M., Organizational learning and Knowledge Management: Toward an Integrative Framework, w: The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, ed. M. Easterby-Smith, M.A. Lyles, Blackwell Publishing, Oxford 2005.
 • Walsh J.P., Ungson G.R., Organizational Memory, "The Academy of Management Review" 1991, Vol. 16, No. 1.
 • Weick K.E., The social psychology of organization, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.