PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 373--392
Tytuł artykułu

Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Activity in Small And Medium-Size Enterprises in the Aspect of Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono znaczenie działalności innowacyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ukazano niektóre ich zalety w porównaniu do dużych przedsiębiorstw, jak również wybrane endo- i egzogenne uwarunkowania działalności innowacyjnej. Przedstawiono kilka sposobów zwiększania innowacyjności w MŚP. Ukazano działania podejmowane w zaplanowany strategicznie sposób, mogące odnieść skutek zwiększenia konkurencyjności MŚP, zwłaszcza w kontekście integracji z Unią Europejską. Pokazano również funkcjonowanie proinnowacyjnych instytucji wsparcia oraz ich dużą zależność od źródeł fi - nasowania, pochodzących głównie z funduszy publicznych, które nie pozwalają na wykorzystanie ich na dużą skalę. Dobrym przykładem stymulowania działalności innowacyjnej jest wykorzystanie funduszy strukturalnych i udział w krajowych i unijnych programach, który stanowi szansę na zwiększenie konkurencyjności MŚP oraz umożliwia wdrażanie innowacji w organizacji. Popularyzacja tych działań wymaga większej determinacji w zwiększaniu funduszy publicznych niezbędnych na ten cel oraz zachęcanie do podejmowania ryzyka poprzez stymulację ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami w tym samym sektorze, jak również korzystania z pomocy proinnowacyjnych instytucji wsparcia. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań jest kluczowym czynnikiem w strategii rozwoju dla MŚP. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the importance of innovative activity in small and medium-size enterprises (SMEs). It shows some of the advantages that they have in comparison to large enterprises as well as selected endogenous and exogenous determinants of innovation activity. It also presents several ways of increasing innovativeness in SMEs. It tells that such activity is the only strategic way to be taken in order to increase competitiveness of SMEs especially in the context of integration with the EU. The functioning of the pro-innovation institutions depends largely on the fi nancial resources. They are derived mainly from public funds, which do not allow the inclusion of a wide range of business activity. A great opportunity to stimulate innovative activity is the use of structural funds and participation in national and EU programs. An opportunity to increase the competitiveness of small and medium enterprises is enabling business innovation. However, this requires more determination in raising the necessary funds for this purpose, willingness to take risks, striving for greater cooperation between fi rms in the same sector as well as the use of the assistance of pro-innovation. Introducing innovative solutions is a key factor in our growth strategy for small and medium enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Adamus HT Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Baruk J., Korzyści z innowacji w fi rmach zachodnich, "Nowator" 2004, nr 10.
 • Bielski I., Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw, "Nowator" 2005, nr 1.
 • Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
 • Bogdanienko J., Innowacyjność przedsiębiorstw, TNOiK, Toruń 2004.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2004.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 1999.
 • Drucker P.E., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 1998-2000, GUS, Warszawa 2002.
 • Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M., Świadek A., Wiśniewska J., Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Jasiński A., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, "Marketing i Rynek" 1995, nr 3.
 • Kirchhoff B.A., Enterpreneurship and Dynamic Capitalism. The Economics of Business Firm Formation and Growth, London 1994.
 • Kłopotek A., Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. S. Jurek-Stępień, IFGN, SGH, Warszawa 2002.
 • Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace Habilitacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 4, Poznań 2002.
 • Mroczko F., Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004.
 • Pawłowski J., Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 • Piątkowski Z., Sankowski M., Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Pomykalski A., Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1025, Wrocław 2004.
 • Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, red. A. Zielińska-Głębocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Poznańska J., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. LXXXII, SGH, Warszawa 2002.
 • Poznańska K., Konkurencyjność a innowacyjność polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 951, Wrocław 2002.
 • Rychtowski S., Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045, Wrocław 2004.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005.
 • Stawasz E., Innowacje a mała fi rma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
 • Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difi n, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.