PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 407--422
Tytuł artykułu

Kluczowe kompetencje organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych placówek uniwersalnych banków komercyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Core Competence of the Organization in the Process of Competitive Advantage Creation - the Example of Chosen Universal Commercial Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na poszukiwaniu nowych, bardziej zaawansowanych i skutecznych rozwiązaW artykule poruszono kwestię kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa na podstawie koncepcji kluczowych kompetencji. W pierwszej części przedstawiono defi nicję przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz scharakteryzowano ideę kluczowych kompetencji organizacji. Kolejno zaprezentowano wyniki badań nad kluczowymi kompetencjami w wybranych placówkach krajowych, uniwersalnych banków komercyjnych. Na podstawie opinii respondentów weryfi kowano hipotezę będącą przypuszczeniem, że występowanie luki w obszarze kluczowych kompetencji banku powoduje, że pracownicy nie postrzegają banku jako lidera rynkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article treats about the issue of competitive advantage of enterprise taking into account the concept of core competence. In the fi rst part of the article the defi nition of the competitive advantage was discussed, then the idea of core competence was characterized. In the second part of the article the author presents the empirical data on core competence in chosen universal commercial banks. The core competences were assessed by managers and workers. Basing on respondent's opinion the following hypothesis was verifi ed: the existence of core competence gaps causes that employees do not perceive the bank as the market leader. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bukowski M., Zarządzanie kompetencjami, "Manager" 2008, nr 1.
 • Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difi n, Warszawa 2007.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Lisiecka K., Model kompetencji strategicznego doskonalenia jakości, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teoria a praktyką, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Piekarz H., Marszałek A., Sposoby ochrony kompetencji organizacji, w: Sukces organizacji. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 • Pierścionek Z., Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa, Materiały konferencji naukowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Pierścionek Z., Klasyfi kacja źródeł przewagi konkurencyjnej, w: Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, red. K. Poznańska, A. Sosnowska, SGH, Warszawa 2002.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Roszyk-Kowalska G., Od kluczowych kompetencji do przewagi konkurencyjnej, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Serafi n K., Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej fi rmy, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Skrzypek A., Innowacyjność i wiedza w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, "Organizacja i Zarządzanie" nr 1 (5), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Szczepanik M., Lendzion J.P., The meaning of the sources of knowledge In building a company's competitive advantage based on the example of the companies from the region of Łódź, in: Creating Organization's Competitiveness, ed. A. Brecht, Wydawnictwo Media Press, Lódź 2009.
 • Teece D., Pisano G., The Dynamic Capabilities of Firms. An Introduction, "Industrial and Corporate Change" 1994, No. 3.
 • Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.