PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 275 Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania | 18--28
Tytuł artykułu

Problemy zarządzania siecią współpracy - doświadczenia klastra energetycznego

Warianty tytułu
Problems of Cooperation Network Management - Experience of Energy Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono kwestię organizacji relatywnie nowego typu, jaką jest sieć współpracy, która stanowi formalne i nieformalne powiązanie różnych organizacji. Celem artykułu jest identyfikacja problemów związanych z zarządzaniem taką siecią. Na podstawie studiów literatury scharakteryzowano wybrane problemy zarządzania, które występują w tego typu organizacjach. Przedmiotem badań był Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej (DKEO). Z członkami klastra przeprowadzono wywiady ustrukturalizowane i na ich podstawie zidentyfikowano najważniejsze problemy zarządzania w badanym klastrze. Jako podsumowanie zaproponowano kierunki zmian strukturalno-organizacyjnych badanej organizacji, w celu lepszego wykorzystania potencjału klastra i zapewnienia mu rozwoju poprzez lepszą koordynację działań.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the issue of a new type of organization such as a cooperation network, which consists of formal and informal links between different firms. The problems faced by cooperation networks of management area are described. The conducted analysis was based on the experience of the Lower Silesian Cluster of Renewable Energy (DKEO). Based on interviews with members of the cluster the most important problems were identified in management area, such as: activity of cluster members, activity financed, using cluster to own business, lack of cluster's strategy. Moreover the further actions taken by cluster, aimed to organizational structure change, were analyzed.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Armbruster H, Kirner E., Lay G., Szwejczewski M, Coriat B., Leguehennec C., Evangelista R., Pianta M., Cozza C., Belak J., Belak J., Druh M., Patterns of Organisational Change in European Industry (PORCH). Ways to Strengthen the Empirical Basis of Research and Policy, DG Enterprise and Industry: Innovation Policy Unit, European Communities, Karlsruhe 2007.
 • Bieńkowska A., Kroik J., Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z., Węglarz M., Zabłocka-Kluczka A., Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych, Raporty Instytutu Organizacji Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 3, PW, Wrocław 2009.
 • Borgosz-Koczwara M., Herlender K., Regionalny klaster energii odnawialnej, "Elektroinfo" 2009, nr 1-2.
 • Galar R., Szalbierz Z., Waszkiewicz J., Dolnośląska Strategia Innowacji, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 78, PW, Wrocław 2005.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Rola zarządzania zaufaniem we współczesnej gospodarce, "E-mentor" 2008, nr 4(26).
 • Jewtuchowicz A., Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność regionów, [w:] Środowisko przedsiębiorczości. Innowacje a rozwój terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Ketels Ch., Lindqvist G., Solvell O., Cluster and Cluster organisations, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics, Stockholm 2007.
 • Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Popławski W., Sodulska A., Zastępowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń 2008.
 • Porter M. E., Cluster and the new economics of competition, "Harvard Business Review" 1998, vol. 76, no. 2.
 • Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim. Raport z I etapu badania, Ecorys Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • Tennyson R., The Brokering Guidebook. Navigating effective sustainable development partnerships, The International Business Leaders Forum, London 2005.
 • Węglarz M., Klastry - współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw, [w:] TRANS'09: Wspólna Europa: partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Centrum_Technologii_Energetycznych_ w_Swidnicy_otwarte_180512.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.