PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze | 222--240
Tytuł artykułu

Wpływ infrastruktury lokalnej na pobudzanie inwestycji bezpośrednich w gminach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaniedbania gmin w posiadaniu dobrej, sprawnej infrastruktury są widoczne i co do tego wszyscy aktorzy sceny: gospodarczej, politycznej, kulturalnej nie mają żadnej wątpliwości. Nadrobienie wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie wymaga odpowiednich środków finansowych. Infrastruktura, jak żadna inna dziedzina, charakteryzuje się szybkim zużyciem ekonomicznym, co jeszcze bardziej potęguje świadomość braku zasobów finansowych. Nadrobienie opóźnień w danej dziedzinie, np. komunikacji kołowej i pieszej, nie oznacza jednak, że na długi okres o drogach i chodnikach możemy zapomnieć. Infrastruktura to w pewnym sensie wizytówka każdego regionu. O jej dobry stan techniczny powinni dbać jej codzienni użytkownicy. Stan infrastruktury wyznacza poziom rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy i nie bez znaczenia pozostaje tempo dochodu mieszkańców gminy. Odwiedzający potencjalni kapitałowcy bacznie przyglądają się wszystkiemu, co jest związane z danym regionem, daną gminą. Od ich nastawienia, wywołanego wrażenia zależy, czy dana inwestycja zostanie zrealizowana w tym regionie, będą utworzone na obszarze tej gminy nowe stanowiska pracy, wzrosną dochody lokalnej społeczności. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Dunaj B.: Słownik współczesnego języka polskiego, Tom 1, WILGA, Warszawa 2000.
 • Rosenstein-Rodan P.N.: Teoria "wcięcia". "Ekonomista" 1959, nr 2.
 • http://sggw.wybitni.pl
 • Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K.: Kierunki polityki regionalnej Polski, Studia Regionalne i Lokalne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • Szlachta J.: Regionalne prawidłowości procesu transformacji. W: Rozwój regionalny w procesie transformacji, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa 1996.
 • Berezowski S.: Regionalizacja gospodarcza w Polsce, PWE, Warszawa 1965.
 • Szlachta J.: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W: R. Broszkiewicz, B. Gruchman i inni, Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 • Szlachta J.; Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, PTE, Warszawa 2001.
 • Szlachta J.: Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1997.
 • Gorzelak G.: Regionalne uwarunkowania transformacji ustrojowej, W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. B. Jałowiecki, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1995.
 • Gorzelak G.: Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 • Pietrzyk J.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityka regionalną, red. R. Roszkiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Winiarski B.: Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej. W: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 • Kuźnik F.: Wpływ otoczenia lokalnego i regionalnego na restrukturyzację przedsiębiorstwa. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, red. H. Dźwigała, Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice- Chorzów 2004.
 • Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J.: Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Gotz-Kozierkiewicz D.: Globalizacja rynków finansowych, w: Globalizacja, Mechanizmy i wyzwania, red. B Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Kowolik P.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach przystępujących do Unii Europejskiej. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Kudełko J.: Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju. W: Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków 1996.
 • Garniewicz G.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 90. Korzyści i zagrożenia, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2002, nr 1.
 • Pera K.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na warunki rozwoju gospodarki kraju przyjmującego. W: Diagnoza i perspektywa procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Sitek E.: Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 • Latocha T.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionalny w Polsce, W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, red. W. Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Kotala A., Kopera E.: Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Podkarpacia, www.ar.krakow.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.