PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 276 Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy | 247--264
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem zorientowane na wzrost wartości dla akcjonariuszy

Warianty tytułu
Management of Capital for Maximizing Shareholders Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych zależności pomiędzy strukturą kapitału a kosztem kapitału oraz ich wpływem na wartość tworzoną dla właścicieli przedsiębiorstwa. Artykuł opiera się na obszernie przeprowadzonych studiach literaturowych obejmujących zarówno publikacje polsko-, jak również obcojęzyczne. W jego dalszej części uwagę skoncentrowano na rozważaniach teoretycznych dotyczących możliwości oddziaływania przez zarządzających przedsiębiorstwem na strukturę kapitału w celu zwiększania wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Przedstawiono również teoretyczny przykład obrazujący wpływ struktury finansowania na wartość tworzoną dla właścicieli przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The objective of the paper is to present theoretical relations between the structure of capital and the cost of capital and its influence on the value created for shareholders. This article is based on deep literature studies. The management of capital has been presented from the perspective of Value-Based Management. This theoretical concepts, in turn, was presented in the light of different theories of firm. It has been suggested that there exist a positive relation between theory of agency and the development of value-based management. Then, the method of calculating ratio EVA(tm) has been explained. Different other ratios, that measure value of a company for its owners, have been also presented. The rest of the paper is devoted to considerations about possibilities that managers have to increase the value of a company for shareholders by changing the structure of capital. The paper is illustrated with an example that deals with the problem of the influence of capital structure on cost of capital and on economic value added. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alchian A. A., Demsetz H. 1972, Production, information costs and economic organization, "The American Economic Review", vol. 62, no. 5.
 • Bacidore J. M., Boquist J. A., Milbourn T., Thakor A. V. 1997, The search for the best financial performance measure, "Financial Analyst Journal", vol. 53 (3).
 • Baumol W. 1962, On the theory of expansion of the firm, "The American Economic Review", vol. 52, no. 5.
 • Baxter N. 1967, Leverage, risk of ruin and the cost of capital, "Journal of Finance", vol. 22, no. 3
 • Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA(r), http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=178168 (dostęp 06.12.2012).
 • Black A., Wright P., Bachman J. 2000, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Brigham E. F. 1997, Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
 • Brigham E. F., Gapenski L. C. 2000, Zarządzanie finansami, t. 2., PWE, Warszawa.
 • Coase R. 1998, The new institutional economics, "The American Economic Review", May.
 • Cwynar A., Cwynar W. 2002, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa.
 • Cyert R. M., March J. G. 1963, Behavioral Theory of the Firm, New Jersey Czajor P. 2008, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem - sygnalizacja problemu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 42 (98).
 • Czajor P. 2012, Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Damodaran A. 1996, Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of any Assets, John Wiley & Sons Inc.
 • De Villiers J. 1997, The distortions in Economic Value Added (EVA) caused by inflation, "Journal of Economics and Business", vol. 49 (3).
 • Dudycz T. 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Duliniec A. 2000, Najnowsze nurty w teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ehrbar A. 2000, EVA - Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 • Eisenhardt K. 1989, Agency theory: an assessment and review, "Academy of Management Review", vol. 14, no. 1.
 • Fernandez P. 2001, EVA and Cash value added do NOT measure shareholder value creation, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270799 (dostęp 05.12.2012).
 • Gajdka J. 2002, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Harris M., Raviv A. 1991, The theory of capital structure, "Journal of Finance", vol. 46.
 • Haugen R., Senbet L. 1978, The insignificance of bankruptcy costs to the theory of optimal capital structure, "Journal of Finance", vol. 33, no. 2.
 • Haugen R., Senbet L. 1988, Bankruptcy and agency costs: their significance to the theory of optimal capital structure, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 23, no. 1.
 • Herman A., Szablewski A. 1999, Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Jaki A. 2000, Wycena przedsiębiorstwa - pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. 1976, Theory of the firm, manager behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3, no. 4.
 • Karmańska A. 2009, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Kim E. H. 1978, A Mean-Variance theory of optimal capital structure and corporate debt capacity, "Journal of Finance", March.
 • Kraus A., Litzenberger R. 1973, A State-Preference model of optimal financial leverage, "Journal of Finance", September.
 • Leland H., Pyle D. 1977, Information asymmetries, financial structure and financial intermediation, "Journal of Finance", vol. 32.
 • Lintner J. 1965, Security prices, risk and maximal gains from diversification, "Journal of Finance", vol. 20.
 • Machlup F. 1967, Theories of the firm: marginalist, managerialist, behavioral, "American Economic Review", vol. 57, no. 1.
 • Mączyńska E. 2005, Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, SKwP, Warszawa.
 • Marris R. 1963, A Model of the "managerial" enterprise, "Quarterly Journal of Economics", vol. 77, no. 2.
 • Melich M. 2007, Wycena wartości firmy, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • Menard C. 2001, Methodological issues in new institutional economics, "Journal of Economic Methodology", vol. 8, no. 1.
 • Michalski M. 2001, Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa.
 • Modigliani F., Miller M. H. 1958, The Cost of capital, corporate finance and the theory of investment, "The American Economic Review", vol. 48, no. 3.
 • Modigliani F., Miller M. H. 1963, Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, "The American Economic Review", vol. 53, no. 3.
 • Mossin J. 1966, Equilibrium of capital asset market, "Econometrica", October.
 • Myers S. C. 1984, The Capital structure puzzle, "Journal of Finance", vol. 39.
 • Myers S. C, Majluf N. S. 1984, Corporate financing and investment decisions, when firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics", vol. 13.
 • Rappaport A. 1979, Measuring company growth capacity during inflation, "Harvard Business Review", January/February.
 • Rappaport A. 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Ross S. A. 1973, The economic theory of agency: the principal's problem, "The American Economic Review", nr 62.
 • Ross S. A. 1976, The arbitrage theory of capital asset pricing, "Journal of Economic Theory", December.
 • Ross S. A. 1977, The determination of capital structure, the incentive signaling approach, "The Bell Journal of Economics", vol. 8.
 • Ross S. A. 1978, Some notes on financial incentive signalling models, activity choice and risk preferences, "Journal of Finance", vol. 33.
 • Rudolf S. red. 2005, Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo WSEiA w Kielcach, Kielce.
 • Sharpe W. 1964, Capital Asset Pricing: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk, "Journal of Finance", vol. 19.
 • Shleifer A., Vishny R.W. 1997, A Survey of corporate governance, "The Journal of Finance", June
 • Simon H. A. 1959, Theories of decision - making in economics and behavioral science, "American Economic Review", vol. 49, no. 3.
 • Sobiech K., Wallusch J., Woźniak B. 2007, Ekonomia instytucjonalna, [w:] M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Stern J. M. 2000, Przedmowa, [w:] A. Ehrbar, EVA - Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 • Stewart III G. B. 1991, The Quest for Value. The EVA(tm) Management Guide, Harper Business, New York.
 • Szczepankowski P. 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
 • Urbanek G. 2007, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walińska E., Urbanek P. 2004, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, [w:] J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. 2002, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa.
 • Weissenrieder F. 1997, Value Based Management: Economic Value Added or Cash Value Added?, "Gothenburg Studies in Financial Economics", Study no. 3, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=l 56288 (dostęp 11.12.2012).
 • Weissenrieder F., Ottosson E. 1996, CVA, Cash Value Added - a new method for measuring financial performance, "Gothenburg Studies in Financial Economics", Study no. 1, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=58436 (dostęp 12.12.2012).
 • Williamson O. 1963, Managerial decisions and business behavior, "The American Economic Review", vol. 53, no. 5.
 • Zarzecki D. 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.