PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 18 | 243--254
Tytuł artykułu

Modelowe odwzorowanie strategicznych zachowań gmin w zmiennych warunkach otoczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Models Mapping Strategic Behavior of Municipalities in the Changeable Surrounding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamicznie zmieniające się burzliwe otoczenie kształtujące współczesne ramy funkcjonowania uczestników rynków kreuje zróżnicowane rodzaje ryzyka , wobec którego podmioty te przyjmują niejednorodne postawy i strategie działania.Szczególną kategorią jednostek gospodarki narodowej są podmioty sektora publicznego , których misja i mechanizm funkcjonowania wyróżnia je na tle sektora prywatnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to model the behawior of municipalities in the changeable sur-rounding.The basis for differentiation of the strategic behawior of the municipalities were endogenous and exogenous factors affeciting the decisions of self-government entities , influencing on the de nature of risk of thier policy of revenue and expediture , and thus affect on the final results and thier development.Depending on the level on municipal, local capacity and the level of activity three models of strategic behavior were distinguished. Having taken info account upon mentioned citeria the models have been arranged as: a conservative model,model of exploration of opportunities in the surrounding and model of creating of development.
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, doktorant
Bibliografia
 • B.Guziewska, Szoki dochodowe w finansach samorządu terytorialnego-przykład samorządu województwa łódzkiego, w :Gospodarka samorzadu terytorialnego.Zagadnienia wybrane , red.L.Patrzałek,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010,s.86
 • Sektor publiczny a sektor prywatny w państwie wzajemne relacje organizacyjne i finansowe, w:finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki , red.B.Filipiak, J.Więcławski,Difin, Warszawa 2007, s.112-113.
 • M,.Poniatowicz, Specyfika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego,w:podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka niepewności,red.B.Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 26,Poznań 2010,s.130.
 • M.Tomasiewicz,Budżet zadaniowy jako instrument formalizacji procesy zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym , w:Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych,t.2,red.J.Sokołwski,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009,s.344.
 • T.Famulska,Podatkowe zasilanie budżetów lokalnych w krajach Unii Europejskiej,w:Finanse lokalne .Wybrane zagadnienia, red.L.Patrzałek,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,Poznań 2009,s.29-30.
 • A.Kopańska,Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych.Czynniki rozwoju w Polsce,w:Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego,red.D.A.Hałaburda,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,Białystok 2008,s.25-34.
 • G.Kozuń-Cieślak,Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego-reorientacja z administrowania na zarządzanie."Finanse Komunalne"2010,nr 9,s.5-17.
 • M.Jastrzębska,Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego i jego związki z kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym,"Finanse Komunalne" 2010,nr 7-8,s.5-17.
 • B.Filipiak-Dylewska,,A.Szewczuk, Zarządzanie strategiczne.Narzędzia ,scenariusze,procesy.Wyd.Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2000,s.130
 • M.Zioło,Wpływ spowolnienia gospodarczego n a gospodarkę finansową gmin w Polsce-próba oceny,w:Dylematy i wyzwania finansów publicznych,red.T.Tuja,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w poznaniu nr 141,poznań 2010,s.284-285.
 • A.Podgórniak-Krzykacz,M.Wojciechowski,Monitorowanie sprawności administracji samorządowej-przegląd instrumentów pomiaru osiągnięć,w;Rozwój lokalny i regionalny.Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, red.B.Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoły Bankowej w Poznaniu na 31, Poznań 2010,s.76.
 • A.Mempel-Śnieżyk,Zarządzanie w aspekcie rozwoju lokalnego,w :Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie , red.B.Filipiak,A.Szewczuk,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 14,Szczecin 2008,s.250
 • A.Sztando, Wzorzec procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, w:Rozwój lokalny i regionalny...,s.104
 • D. Niegowska,Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej,w:Gospodarka lokalna w warunkach samorządności,Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 205,Poznań 1992,s.87.
 • K.Fabiańska, J . Rokita,Przedsiębiorczość , ryzyko , struktury,Warszawa 1991,s.49
 • T.Witkowski,Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem,WNT,Warszawa 2000,s.378.
 • B.Filipiak-Dylewska,A.Szewczuk ,Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze , procesy.wyd.Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2000, s.130.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.