PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 119--137
Tytuł artykułu

Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Warianty tytułu
Institutional Framework for the Development of Rural Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorka analizuje instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Na podstawie własnych badań i analizy międzynarodowych badań porównawczych stawia tezę, że Polska zbyt wolno wprowadza niezbędne zmiany otoczenia instytucjonalnego rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości, a odnotowywany postęp w likwidowaniu barier jest niewystarczający i występuje w dziedzinach najsłabiej oddziałujących na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych funkcjonujących na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author examines the institutional conditions for the development of entrepreneurship and job creation in rural areas. The author has based this on her own research and an analysis of international comparative research and argues that Poland is too slow in making the necessary changes for institutional development and to support entrepreneurship The article records that progress in the removing barriers is insufficient and is found in areas of which least affect the development of small and medium-sized enterprises, particularly those operating in rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
119--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Bibliografia
 • Czapiński J., 2007: Kapitał społeczny. W: Diagnoza społeczna 2007. Red. J. Czapiński, T. Panek (http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2007.pdf).
 • Doing Business 2004. Understating Regulation, 2003. World Bank, Washington D.C. (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB04-FullReport.pdf).
 • Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs, 2010. World Bank, Washington D.C. (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB11-FullReport.pdf).
 • Doing Business 2012. Doing Business in More Transparent World, 2011. World Bank, Washington D.C. (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf).
 • Doing Business 2013. Smarter Regulation for Small and Medium-Size Enterprises, 2012. World Bank, Washington D.C. (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf).
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2008: Polska wieś w cztery lata po akcesji - wymiar demarginalizacji W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2008. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.
 • Frenkel I., 2006: Tendencje demograficzne na obszarach wiejskich. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2006. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.
 • Frenkel I., 2012: Ludność wiejska. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.
 • Global Competitiveness Report 2009-2010, 2011. World Economic Forum.
 • Gorynia M., 1999: Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. ,,Ekonomista" 6: 778-790.
 • Hodgson G.M., 2006: What are Institutions? "Journal of Economic Issues" XL, 1.
 • Jaworski W., 2004: Transformacja w obszarze banków. W: Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw. Fundacja Innowacja i WSSE, Warszawa.
 • Models to Reduce the Disproportionate Regulatory Burden on SMEs Report of the Expert Group, 2007. Komisja Europejska, Bruksela (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/regmod/regmod_en.pdf).
 • North D.C., 1994: Economic Performance Through Time. "The American Economic Review" 83, 3.
 • North D.C., 1997: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.
 • North D.C., 2003: Understanding the Process of Economic Change, Mercatus Center at George Mason University (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacx402.pdf).
 • North D.C., 2005: Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • Nurzyńska I., 2006: Nowe podstawy systemu finansowania rolnictwa i rozwoju wsi. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2006. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.
 • Nurzyńska I., 2011: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Nurzyńska I., 2012: Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.
 • Nurzyńska I. i in., 2010: Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach i wiejskich. EFRWP, Warszawa.
 • Pigou A.C., 1932: The Economics of Welfare. Macmillan and Co., London.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2012, 2012. Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa (http://www.mg.gov pl/files/upload/16727/Raport_Przedsiębiorczość%20w%20Polsce.pdf).
 • Raport o sytuacji mikro i małych firm, 2013. Bank PeKaO S.A. (http://www.pekao.com.pl/binsource/f/00/Raport_2013_pol.pdf).
 • Rogowski W., Rudecka I., 2011: Demaskacja społeczna (whistleblowing) i jej konsekwencje w obszarze administracji publicznej i przedsiębiorczości - badanie pilotażowe. Raport na zlecenie Kancelarii Senatu. Instytut Allerhanda, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.
 • Small Business Act for Europe. Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/).
 • Stankiewicz W., 2012: Ekonomika instytucjonalna. Warszawa (http://pwsbia.edu.pl/pdf_files/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Istytucjonalna_III.pdf).
 • Trojanowska M., 2008: Analiza stanu technicznego sieci niskiego napięcia na terenach wiejskich Podkarpacia (http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol10/trojanowska_2.pdf).
 • Wilkin J., 2005: Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki. W: Red. J. Wilkin. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy i funkcjonowania sfery publicznej. Wydawnictwo Naukowe ,,Scholar", Warszawa.
 • World Development Report 2002 (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContent-Server/IW3P/IB/2001/10/05/000094946_01092204010635/Rendered/PDF/multi0page.pdf).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.