PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze | 241--258
Tytuł artykułu

Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania oraz czynniki powodzenia (lub niepowodzenia) publicznych projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i turystyki, które uzyskały dofinansowanie z wybranych unijnych programów wsparcia (ZPORR i INTERREG). W tym względzie postawiono główne pytanie badawcze: co decyduje o sukcesie projektów w odniesienie do ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy? Wpływu tego upatrujemy przede wszystkim w czterech wymiarach składających się na szeroko rozumiane pojęcie "rozwoju lokalnego i regionalnego": sfera ekonomiczna (wzrost dochodów firm, mieszkańców i samorządów); poprawa jakości życia mieszkańców; zmiany strukturalne i procesy innowacyjne; poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej. (...) Wnioskowanie oparte jest na szerokich badaniach zrealizowanych przez autorów w IV kwartale 2010 r. w ramach projektu ewaluacyjnego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dn. 17 stycznia 2007 r., Dz. U. z 30 maja 2006 r. nr 102, poz. 706.
 • Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe, nr 734, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, red. M. Murzyn-Kupisz, K. Gwosdz, Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Katowice-Kraków 2010, http://www. ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/l_104.pdf (29.03.2011).
 • Brol R.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady, procedury, W: Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Heffner K.: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
 • Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020, Public Profits Sp. z o. o., Poznań 2006.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, opracowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2004.
 • Smyth H.: Marketing the city: the role of flagship developments in urban regeneration E & FN Spon, London 1994.
 • Murzyn M.: Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao. W: Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, red. I. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 • Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, red. A. Klasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 • Tarczewska-Szymańska M., Pylak K. i inni: Komplementamość działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PSDB, Warszawa 2010.
 • Richards G., Cultural tourism in Europe, CAB International, Wallingford 1996.
 • Richards G.: European cultural tourism. Pattems and prospects, in: Planning cultural tourism in Europe. A présentation of theories and cases, ed. D. Dodd, A. van He- mel, Boekman, Amsterdam 1999.
 • Museums and their communities, red. S. Watson, Routledge, London-New York 2007.
 • Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, red. A. Sobala-Gwosdz, STRADA Konsulting, Bielsko-Biała 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.