PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 103 Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego | 144--155
Tytuł artykułu

Rozwój ludności województwa śląskiego w okresie transformacji systemowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Population Development of the Silesia Province During the Period of the Political System Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój demograficzny w Polsce i województwie śląskim, w latach 90. ubiegłego wieku uległ wyraźnemu zahamowaniu oraz poważnym przeobrażeniom w porównaniu do poprzednich lat. Nastąpiło gwałtowne obniżenie się tempa przyrostu ludności wskutek zmian płodności, małżeńskości i kierunków migracji. Było to spowodowane m.in. procesem transformacji systemowej, zapoczątkowanej w 1989 r., która przyczyniła się do zmian gospodarczych (przejście od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej) i społecznych. Głównym celem opracowania jest zasygnalizowanie istotnych przemian demograficznych i społecznych, jakie zaszły na obszarze województwa śląskiego od 1990 r. Aby dokładnie zobrazować przemiany demograficzne w okresie przemian ustrojowych autor wyodrębnił okres transformacji systemowej w Polsce, który z punktu widzenia wydarzeń społecznych, gospodarczych i politycznych można podzielić na dwa okresy: lata 1990-2004, a także okres akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej. W opracowaniu zawarto wyniki analizy demograficznej, obejmującej m.in. ruch naturalny ludności i syntetyczne miary reprodukcji ludności. (fragment tekstu)
EN
The demographic development in Poland and Silesia province in the '90s significantly slowed down and was subject to serious transformation in comparison to previous period. The pace of the development rate population decreased as a result of the changes to fertility rate, marital rate and migration. It happened due to the political system transformation which commenced in 1989 and contributed to economy and social changes. The main purpose of the article is to point to the significant demographic and social changes that has happened on the Silesia province since 1990 to 2006 as a result of the main political transformation. The article is comprised of demographic analysis taking into account the natural increase of population and synthetic reproduction measure. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • S. Swadźba, Transformacja systemowa polskiej gospodarki i jej efekty, w: Transformacja polskiej gospodarki ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, red. H. Ćwikliński, FRUG, Gdańsk 2005, s. 19
 • E.Z. Zdrojewski, A. Cychowska, Procesy demograficzne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, w: Systemy wartości a procesy demograficzne, red K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiechy, NOMOS, Kraków 2003.
 • J. Jóźwiak, Proces starzenia się ludności wyzwaniem XXI wieku, w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku Polska a Europa, t. XVII, red. Z. Strzelecki, RRL, Warszawa 2002
 • Przemiany demograficzne w Polsce w świetle koncepcji II przejścia demograficznego, red. I.E. Kotowska, SGH Warszawa 1999
 • Przeobrażenia społeczno-demograficzne i ich konsekwencje dla województwa śląskiego, red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003
 • R. Rauziński, Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego w świetle spisów powszechnych z lat 1988 i 2002, w: Sytuacja demograficzna Sląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, "Śląsk Opolski" 2004, nr 4 (53)
 • Procesy demograficzne w krajach UE - porównania z Polską, red I. Sobczak, PTD, GWSH, Gdańsk 2003
 • Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego, red. A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • I. Sobczak, Czynniki kształtujące liczbę urodzeń, natężenie i przestrzenne zróżnicowanie, w: Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej, PTD, Warszawa 1999.
 • L. Frąckiewicz, Polityka społeczna, Śląsk, Katowice 1998, s. 43.
 • P. Szukalski, Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", 1999, nr 10.
 • A. Skibiński, M. Wieczorek, A. Rączaszek, Umieralność osób starszych w województwie śląskim, w: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Uł, Łódź 2004, s. 217.
 • R. Rauziński, Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego Śląska Opolskiego do 2010, roku, "Śląsk Opolski" 2001, nr 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.