PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 55 | 733--754
Tytuł artykułu

Zaufanie i zaangażowanie jako determinanty budowania wartości klienta oraz wartości przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trust and Engagement as Determinants of Creating the Customer Value and Company Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa oraz wartości dla klienta wymaga budowania różnego rodzaju więzi z klientem opartych na zaufaniu. Zarządzanie różnymi rodzajami więzi generującymi wiedzę jest ważnym problemem w każdej organizacji. Błędy popełnione w tej dziedzinie wywierają wpływ na koszty własne, reputację, straty czasu i energii. Firmy, które potrafią stworzyć uprzywilejowane związki z kompetentnymi i wymagającymi klientami, nie tylko aktualnie osiągają większe zyski, lecz także przez wbudowanie kompetencji klientów w tzw. portfel kompetencji przedsiębiorstwa mają większą szanse na utrzymanie przewagi konkurencyjnej na wybranym rynku również w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays many companies aims to create market value. In the case of market volatility, a means for achieving this goal can not be just to stay in business with a minimum of profitability, but, above all, the behavior of co-operation with relevant business partners and customers. The value must be present for both parties, though not always on both sides must be the same. From the perspective of the company, customers are a valuable resource, the basis of existence and the main source of value because: generate profits and cash that is necessary for the existence and development of the company, enable the objectives of various interest groups, and create conditions for a secure market and economic growth. The dialogue with the customer, listening to his expectations make it easier to offer him the values on which it depends. Creating business value and customer value requires the construction of various types of relationships with customers based on trust. Managing different types of bonds that generate knowledge is an important problem in any organization. Errors made in this area have an impact on the cost of their own reputation, loss of time and energy. Companies that are able to establish a privileged relationship with a competent and demanding customers are not currently achieve higher profits, but by building competence in so-called clients. competence portfolio companies are more likely to maintain a competitive edge in the chosen market in the future. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 • de Chernatony L., McDonald M., Creating Powerful Brands, Batterworth Heineman, Oxford 1994.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
 • Dobiegała-Korona B., Budowa i wzrost kapitału klienta, "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2005, nr 5.
 • Dobiegała-Korona B., Wartość klienta czy wartość dla klienta?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1.
 • Dobiegała-Korona B., Zaufanie klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 • Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Ossolineum, Warszawa- Wrocław 1997.
 • Fullerton G., Commitment Both Enables and Undermines Marketing Relationships, "European Journal of Marketing" 2005, No. 11-12.
 • Geyskens I., Steenkamp J., Kumar N., Generalisations About Trust in Marketing Channel Relationships Using Meta-analysis, "International Journal of Research in Marketing" 1998, No. 15.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difi n, Warszawa 2007.
 • Kotler Ph., Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Masiukiewicz P., Zaufanie a stratyfi kacja fi rm, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, "Harvard Bussines Review" January-February 2000.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 • Szablewski A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.