PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 82--100
Tytuł artykułu

Charakter więzi rodzinnych we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wybranych wskaźników zastosowanych w badaniach własnych

Autorzy
Warianty tytułu
Family Ties in Contemporary Rural Family on the Basis of the Indicators Chosen for Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony problematyce więzi rodzinnych we współczesnych rodzinach wiejskich. Przeobrażenia stylu życia rodzin wiejskich pod wpływem globalizacji kulturowej oddziałują również na więzi społeczne. Badacze wskazują na osłabianie się więzi rodzinnych w związku z preferencją wartości indywidualistycznych. W artykule przedstawiono częściowe wyniki (tylko te dotyczące więzi rodzinnych) z przeprowadzonych badań w sześciu celowo dobranych gminach wiejskich południowej Polski: Busko-Zdrój, Ciężkowice, Kazimierza Wielka, Krościenko n/Dunajcem, Wieliczka, Zielonki (województwo małopolskie i świętokrzyskie). Głównym celem badań było ustalenie modelu współczesnej rodziny wiejskiej, determinowanego charakterem więzi rodzinnych. Sformułowano wskaźniki, a na ich podstawie określono model rodziny. Na podstawie analizy badań przeprowadzonych na terenach wiejskich można stwierdzić, iż w badanych gminach, zróżnicowanych pod kątem czynników społeczno-demograficzo-gospodarczych, więzi rodzinne są raczej trwałe. Respondenci utrzymują stałe kontakty ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, jak również z dziećmi zamieszkałymi poza rodzinnym domem, na których - w razie potrzeby - mogą zawsze liczyć. Z dalszą rodziną widują się rzadziej, ale kontakty te mają charakter stały. Respondenci darzą zaufaniem swoich współmałżonków i najbliższych członków rodziny. (abstrakt oryginalny)
EN
Article describes the family ties in contemporary rural families. Cultural transformation and globalization have a lof of influence on social ties of rural family life. The researchers point to a weakening of family ties in connection with preferred individual values. Partial results of research (only regarding to family ties) in this paper represents. The research carried out in six rural communities of south Poland: Busko-Zdrój, Ciężkowice, Kazimierza Wielka, Krościenko on Dunajec River, Wieliczka, Zielonki (małopolskie and świętokrzyskie voivodeship). The communities are differentiated regarding to social, economic and demographic factors. The main objective of the study was to fix the importance of family ties to formulate indicators and the attributes of a model of rural family life. On the basis of analysis the family ties are rather durable. The respondents have permanent contacts with their parents, their siblings, as well as with their children who live outside families. These children if necessary - they can always care of their parents. The respondents have rather seldom contacts with other relative, but these contacts seem to be durable. Respondents have a greater trust in their family members. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
82--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Adamski F., 2002: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bartkowski J., 2007: Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. W: M. Herbst (red.) Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bartoszek A., 2006: Kapitał społeczny a polityka lokalna - paradoksy więzi regionalnych i wspólnotowych. W: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.) Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski, Tychy - Opole.
 • Chaskin R.J., Brown P., Yenkatesh S., Vidal A., 2007: Budowanie potencjału społeczności lokalnej. W: T. Kaźmierczak (red.) Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Cudak H., 1995: Szkice z badań nad rodziną. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2007: Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) Ekonomia społeczna. Kapitał społeczny. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001: Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań.
 • Frysztacki K., 2006: Wspólnoty/społeczności i ich społeczny kapitał. W: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.) Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski, Tychy - Opole.
 • Fukuyama F., 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., 2000: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Jacher W, 1987: Więź społeczna w teorii i praktyce. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Kocik L., 2002: Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Kocik L., 2006: Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Kulpińska J., 1991: Człowiek jako istota społeczna. W: Z. Krawczyk, W. Morawski (red.) Socjologia. Problemy podstawowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kwak A., 2005: Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A., 2004: Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Olechnicki K., Załęcki P., 1997: Słownik socjologiczny. Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń.
 • Perepeczko B., 2006: Zmiany w rolnictwie a stan więzi lokalnych na wsi. "Wieś i rolnictwo" 4 (133): 28-41.
 • Plopa M., 2005: Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Przybyszewski R., 2007: Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Pucek Z., 2000: Galicyjskie doświadczanie wielokulturowości a problem więzi społecznej. W: A. Węgrzecki, A. Karwińska, M. Pacholski (red.) Socjologia i wyzwania społeczne. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Rusiecki M., 2011: Przekaz kultury w rodzinie. W: A. Garbarz, G. Grzybek (red.) Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo. Bonus Liber Sp. z o.o. Wydawnictwo Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Rybicki P., 2005: Więź społeczna i jej przemiany. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.) Socjologia. Lektury. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Rymsza A., 2007: Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) Ekonomia społeczna. Kapitał społeczny. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, 2002. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sołdra-Gwiżdż T., 1993: Więzi regionalne w świetle historii rodzinnych i ich przekazywanie. W: K. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż (red.) Więzi społeczne w regionie. Studium socjologiczne młodzieży Śląska Opolskiego. Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Szczepański J., 1972: Elementarne pojęcia socjologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Sztumski J., 2010: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" Sp. z o.o., Katowice.
 • Tyszka Z., 2003: Rodzina we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Walczak-Duraj D., 2006: Podstawy współczesnej socjologii. Wydawnictwo Omega-Praksis, Pabianice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.