PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/2 | 9--18
Tytuł artykułu

Przywództwo - wybrane, aktualne koncepcje i prognozy

Warianty tytułu
Leadership. Chosen, Actual Paradigms and Prognosis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka przywództwa. Mimo, że przedmiot rozważań wydaje się wielokrotnie omawiany w literaturze przedmiotu celem artykułu jest krytyczna ocena aktualnych koncepcji i wskazanie na kierunki ich dalszego rozwoju. Artykuł złożony jest z dwóch części: w pierwszej z nich poddano analizie aktualny paradygmat przywództwa, pod względem przedmiotu zainteresowań poszczególnych koncepcji i wymagań, które powinien spełniać przywódca; drugiej części zaprezentowana została propozycja trendów w rozwoju koncepcji przywództwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is leadership's theory analysis. Even this seems to be carried out many times the aim of the article is critical evaluation recent leadership theories and an indication of future trends and developmental directions The article consist of three parts: in the first of them there is an analysis of an actual leadership paradigm in the aspects of being interesting for the main subject of particular conceptions and leader demands necessary to be fulfill; the second part was devoted to manager's mistakes analysis; in the third part the authoress presents new trends of leadership's theories the development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andrzejczak A. (2010), Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa.
 • Arvey R.D., Rotundo M., Johanson W., Zhang Z., Mc Gue M. (2006), The determinants of leadership role occupancy: Genetic andpersonality factors, "The Leadership Quaterly" 17.
 • Avolio B.J., Gardner W.L (2005), Authentic Leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership, "The Leadership Quaterly" 16.
 • Avolio B.J., Gardner W.L., Walumbwa F.O., Luthans F., May D.R. (2004), Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors, "The Leadership Quatertly".
 • Bartkowiak G. (2003), Skuteczny kierownik. Model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2010), Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Bartkowiak G. (1999), Psychologia zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Bartkowiak G., Furmańczyk J. (2010), 82 Cultural Determinants of Leadership, "Management" vol. 9, No 2, University of Zielona Góra, Faculty of Management.
 • Bronk K.C., Hill L.P., Lapsey D. K., Talib TT, Finch H. (2009), Purpose, hope and life satisfaction in three age groups, "The Journal of Positive Psychology" vol. 4, November.
 • Fazlagić A. (2006), Wiedza jako surowiec w organizacjach usługowych, intensywnie wykorzystujących wiedzę, [w:] Marketing usług profesjonalnych, K. Rogoziński (red.), t. 6, Wyd. Infolinia, Poznań.
 • Gableta M., Tomys M. (2010), Zmiany funkcji personalnej w warunkach budowania gospodarki opartej na wiedzy - prezentacja badań empirycznych, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Wyd. AGH, Kraków.
 • Giddens A. (2005), Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Glińska-Neweś A. (2010), Pozytywny potencjał organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, M.J. Stankiewicz (red.), Wyd. "Dom Organizatora", Toruń.
 • Goleman D. (2005), Inteligencja emocjonalna, Rebis, Poznań.
 • Koźmiński A., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Walters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kożusznik B. (1998), Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kożusznik B. (2007), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krajewski Z., Krugielka A., Kujawińska A., Więcek-Janka E. (2010), Bezrobocie. Formy ograniczania bezrobocia i analiza niedopasowania zawodowego w województwie konińskim, Wyd. BONAM, Poznań.
 • Krampen G. (2010), Evaluation of a Program on Systematic Self Monitoring and Reflection of Health Behaviour In Organisations: Results of Two Randomised Controlled Studies on Well-Being and Absenteeism of Employees and Skill Workers, "Health and Well-Being", March.
 • Król M. (2009), Elastyczne zatrudnienie nowym wyzwaniem dla organizacji, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lee-Chai A.Y., Bargh J.A. (red) (2009), Władza. Pokusy i zagrożenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Mc Crae R.R. Costa P.T. (1994), Four ways five factors are Basic, "Personality and Individual Differences" vol. 13.
 • Man R.D. (1959), Areview of relationships between personality and performance in small groups, "Psychological Bulletin" 56.
 • Mc Crae R.R. Costa P.T. Jr. (2005), Osobowość dorosłego człowieka, Wyd. WAM, Kraków.
 • Nogalski B., Szpitter A., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2008), Konkurencyjność małego przedsiębiorstwa handlowego a wiedza w zakresie kompetencji indywidualnych pracowników, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, S.A. Witkowski, T. Listwan (red), Difin, Warszawa.
 • Mączyński J. (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, IFiS PAN, Warszawa.
 • Perechuda K, Idzikowski W. (2009), Menedżerskie instrumenty kształtowania inteligencji emocjonalnej aktorów organizacyjnych (trening kierowniczy, teatr działań, coaching), [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Philippe FL., Vallerand R.J., Lavigne L. (2009), Passion Does Make a Difference in People 's Lives: A look at Well- Being in Passionate and Non Passionate Individuals, "Applied Psychology. Health Well-Being", March.
 • Piskorz Z. Przywództwo: czy cechy mają znaczenie, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, S.A. Witkowski, T. Listwan (red), Difin, Warszawa.
 • Roszyk-Kowalska G. (2007), Umiejętności kierownicze w procesie kształtowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Schnell T. (2009), The Sources of Meaning and Meaning In Life Questionnaire (SoMe): Relation to demographic and well being, "The Journal of Positive Psychology" vol. 4, November.
 • Sitek-Lutko A. (2008), Istota i cechy kompetencji organizacji, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, S.A. Witkowski, T. Listwan (red), Difin, Warszawa.
 • Sitko-Lutek A. (2010), Competency development and Learning styles of polish managers, [w:] Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, D. Lewicka (red.) AGH University of Science and Technology Press, Krakow.
 • Sosenko K. (1998), Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stogdill R.M. (1974), Handbook of leadership: a survey of the literature, Free Press, New York.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Taylor F.W. (1911), The Principles of Scientific Management, Harper, New York.
 • Vasilopoulos N.L., Cucina J.M., Hunter A.E. (2007), Personality and training proficiency: Issues of Bandwidth- fidelity and curvilinearity, "Occupational and Organizational Psychology" vol. 80, part 1, March.
 • Walczak-Duraj D. (2011), Elastyczny a bezpieczny rynekpracy, "Humanizacja Pracy" nr 1.
 • Webster W.B. (2000), Merriam Webster 's dictionany, Merrian Webster Inc., London.
 • Wyrwicka M., Grzelczak A. Krugiełka A. (2010), Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Zaccaro S.J., Kemp C, Bader P. (2004), Leaders traits and attributes, [w:] The nature of leadership, J. Atonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg (red.), Thousand Oaks, CA, Sage.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.