PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 30 Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania | 271--282
Tytuł artykułu

Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation in Economic Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność jest wyznacznikiem procesów transformacyjnych i rozwoju każdego kraju. Już od wielu lat innowacje postrzegane są jako priorytetowe źródło konkurencyjności, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Szybkie tempo rozwoju rynków, przede wszystkim obecna konkurencja międzynarodowa, ukierunkowane jest na pogoń za wyższą jakością i nowoczesnością, dlatego też znaczenie innowacji w formowaniu nowoczesnej gospodarki w ostatnim czasie nie znajduje równego sobie. Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia innowacyjności polskiej gospodarki, którą rozważa się w kontekście teorii ekonomii oraz rozwoju społeczno - gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is the indicator of the transformation processes and economic development of each country. For many years innovation is regarded as a main source of competitiveness, economic growth and employment. The fast tempo of market development and the current international competitiveness is aimed on the pursuit of higher quality and modernity, therefore the importance of innovation in the modern economy formation is difficult to overestimate now. The issue of this article is the Polish economy innovation, which is considered in the context of economic theory and socio-economic development. (original abstract).
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, raport, Warszawa 2012.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 • Kotler P., Marketing, Warszawa 1994.
 • Nauka i technika w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 • Okoń-Horodyńska E., Wykłady. Polityka innowacyjna UE.
 • Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, GUS, Warszawa 2000.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
 • Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
 • Strojny M., Własność intelektualna i przemysłowa: jak chronimy innowacje?, dostęp on-line, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/745 [15.03.2012].
 • The Lisbon Review 2010 © 2010, World Economic Forum.
 • Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 • World Patent Report: A Statistic Review 2008.
 • Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.