PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 37 | 59--70
Tytuł artykułu

Ocena kwalifikacyjna przedsiębiorstw w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Qualification's Assessment of Companies in the Rapid Reaction Facility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przy nieprzypisywaniu sile interwencji państwa w gospodarkę dominującej roli, specyfika okresu turbulencji w globalnym systemie ekonomicznym stawia dodatkowe zadania przed bezpośrednią polityką strukturalną. Aby mogły one być spełnione, niezbędne jest dla celów określonego reagowania na negatywne zjawiska w gospodarce tworzenie narzędzi stałej analizy kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Wynikiem ocen budowanych na podstawie tak przeprowadzanych analiz jest podejmowanie działań wspierających procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Opracowywane obecnie założenia systemu Instrumentu Szybkiego Reagowania (ISR) oraz strategia jego wdrażania w Polsce stanowią przedstawienie propozycji celów, zasad i funkcji oraz narzędzi, które konstytuować będą podstawę dla instytucjonalizacji nowego systemowego rozwiązania służącego wspieraniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Formułowane propozycje mają charakter kierunkowy, a przyjęte założenia poddane zostaną praktycznej weryfikacji, która nastąpi poprzez realizację projektu Instrumentu Szybkiego Reagowania. Wyniki tego projektu posłużą ostatecznie do przedstawienia całościowej koncepcji systemu Instrumentu Szybkiego Reagowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In the environment in which the government's (the state's) intervention does not play a dominant role in the economy, the direct structural policy faces additional challenges in the period of the global economic upheaval. In order to meet such challenges, it is necessary to respond to negative phenomena and develop tools for the continuous monitoring of companies' economic and financial standing. The results of such analyses lead to taking specific measures in support of restructuring processes of companies. The currently developed procedures for the Rapid Reaction Facility (RRF) and its implementation strategy in Poland present the proposed objectives, principles, functions and tools which constitute a basis for the institutionalization of the new systemic solution in support of restructuring of companies. The formulated proposals indicate certain trends, and the adopted solutions will be subject to practical verification through implementing the concept of the Rapid Reaction Facility. Eventually, the results of the project will contribute to the presentation of the overall concept of RRF. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altman E.I.: Revisiting credit scoring models in Basel 2 environment, Nowy York 2002.
 • Altman E. I.: The Use of Credit Scoring Models and the Importance of a Credit Culture, 2003, [http:// pages.stern.nyu.edu/].
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr: C 368 z 23.12.1994 r., C 283 z 19.9.1997 r., C 288 z 9.10.1999 r., C 244 z 1.10.2004 r., L 214 z 9.08.2008 r., C 16 z 22.01.2009 r.
 • Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Difin, Warszawa 2007.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela 26.11.2008.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej - działania na rzecz polityki drugiej szansy - realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Bruksela 5.10.2007.
 • Komunikat Komisji, Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, (DzU UE, 2009/C 16/01).
 • Komunikat Komisji, Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (DzU UE 2004/C 244/02).
 • Kukoc K., Regan D.: Measuring entrepreneurship, Economic Roundup Summer, The Australian Treasury, 2008.
 • Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 • Schwartz A.: Normative Theory of Business Bankruptcy, Paper 32, Yale University 2004, http://law. bepress.com/.
 • Założenia Instrumentu Szybkiego Reagowania oraz strategia jego wdrażania w Polsce, opracowanie przygotowane w ramach Zadania 1, etap 1 i 2 projektu ISR, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, maszynopis powielony.
 • Zarzecki D.: O metodach oceny zagrożenia bankructwem i możliwościach ich wykorzystania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Zelek A.: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORMASZ", Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.