PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 786--802
Tytuł artykułu

Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych warunkach gospodarki światowej rządy wielu państw wykorzystują w szerokim zakresie środki polityki handlowej do ochrony i wspierania swoich sektorów rolnych. Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza skali i form restrykcji handlowych stosowanych w handlu artykułami rolno-spożywczymi w okresie globalnego kryzysu, jak również przyczyn i konsekwencji stosowania polityki protekcjonizmu w sektorze rolnictwa. Zastosowaną metodą są studia literaturowe oraz analiza danych statystycznych dotyczących handlu i barier handlowych pochodzących z bazy danych Światowej Organizacji Handlu (WTO). W czasie globalnego kryzysu obserwujemy nasilenie się tendencji protekcjonistycznych w światowym handlu rolnym. Państwa, dążąc do ograniczenia krótkoterminowych negatywnych skutków kryzysu, zmniejszają dostęp do swoich rynków rolnych oraz wpływają na eksport artykułów rolnych za pomocą takich instrumentów, jak wyższe cła, środki antydumpingowe i antysubsydyjne, środki ochrony nadzwyczajnej, przepisy sanitarne i fitosanitarne, restrykcje eksportowe i subsydia. Protekcjonizm handlowy powoduje jednak poważne zakłócenia handlowe, redukuje wymianę międzynarodową, wywołuje duże wahania cen i problemy z zaopatrzeniem w żywność, a w rezultacie stanowi zagrożenie dla procesów światowego wzrostu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
In today's global economy, governments of many countries use a broad range of trade policy measures for the protection and promotion of their agricultural sectors. The main objective of this paper is to analyze the scale and forms of trade restrictions in the trade in agricultural and food products during the global crisis, as well as the causes and consequences of protectionism in agriculture. The method used are literature studies and an analysis of statistical data on trade and trade barriers coming from the database of the World Trade Organization (WTO). In the time of the global crisis, we see the rise of protectionist tendencies in the world agricultural trade. States, seeking to reduce short-term effects of the crisis, protect access to their agricultural markets and affect the export of agricultural commodities using instruments such as higher duties, antidumping and anti-subsidy measures, safeguards, sanitary and phytosanitary rules, export restrictions and subsidies. However, trade protectionism causes serious trade distortions, reduces international trade, produces large swings in prices and problems with food supplies, resulting in a threat to the processes of the global economic growth.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
786--802
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Hoekman B., Kostecki M.M., 2002, Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kocot M., 2008, Uwagi o przyczynach interwencjonizmu w obszarze rolnictwa, De Doctrina Europea, Roczniki Instytutu Europeistyki [online], Rok V/2008, http://www.sbc.org.pl/dli- bra/ [dostęp: 15.05.2011].
 • OECD, 2010, Agricultural Policies in OECD Countries: At a Glance, OECD.
 • Peters M., Shane M., Torgerson D., 2009, What the 2008/2009 World Economic Crisis Means for Global Agricultural Trade, [online]. Economic Research Service/USDA, http://www. ers.usda.gov/publications/wrs0905 [dostęp: 10.02 2012].
 • Rembisz W., 2010, Perspektywy interwencji na rynkach rolnych, Biuletyn Informacyjny ARR 2010, nr 9-10 (231-232), s. 88.
 • The Cairnes Group, 2011, Export Subsidies: detrimental to developing countries export [online], http//caimsgroup.org/DocumentLibrary/export_subsidies.pdf [dostęp: 18.03.2011].
 • The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009, A Development Emergency, Global Monitoring Report, The World Bank, Washington.
 • The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010, The MDGs after the Crisis, Global Monitoring Report, The World Bank, Washington.
 • WTO OMC, 2010, Report on G20 trade measures (May 2010 to October 2010), WTO, Geneva.
 • WTO OMC, 2011a, Report on G20 trade measures (Mid-October 2010 to April 2011), WTO, Geneva.
 • WTO OMC, 2011b, Report on G20 trade measures (May to Mid-October 2011), WTO, Geneva.
 • WTO OMC, ITC, UNCTAD, 2011, World Tariff Profiles [online], http://www.wto.org/en- glish/res_e/booksp_e/tariff_profiles10_e.pdf [dostęp: 7.12.2011].
 • WTO, 2011, International Trade Statistics, WTO, Genewa.
 • WTO, 2011, Statistics on antidumping. Statistics on subsidies and countervailing measures. Statistics on safeguard measures [online], www.wto.org. [dostęp: 24.02.2012].
 • Zapędowski, W., 2010, Liberalizacja handlu towarami rolnymi - negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 6(228).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.