PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 237 | 159--168
Tytuł artykułu

Wzrastająca rola klastrów w produkcji i dystrybucji żywności

Autorzy
Warianty tytułu
The Increasing Role of Clusters in the Production and Distribution of Food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klastry, jako specyficzne formy organizacyjne, ze względu na ich immanentną innowacyjność i zdolność konkurencyjną zajmują coraz istotniejsze miejsce w gospodarce kraju (świata, Unii Europejskiej). Konkurowanie i współpraca (kooperencja) wewnątrz klastra przynosi jego uczestnikom wiele korzyści wpływających na polepszenie ich pozycji rynkowej. Równocześnie współpraca z instytucjami naukowymi, finansowymi czy organami władzy (państwowej, samorządowej) daje większą możliwość podejmowania bardziej ryzykownych gospodarczo inicjatyw, do jakich na przykład należy produkcja żywności ekologicznej. Z powyższych zatem względów coraz częściej producenci i dystrybutorzy żywności tworzą klastry czy też podejmują inicjatywy klastrowe pozwalające ich uczestnikom skutecznie konkurować na globalnym rynku. Klastry żywnościowe mogą zatem stanowić przykłady ciekawych i skutecznych gospodarczo działań zmierzających do wzrostu znaczenia polskich przedsiębiorstw na rynku żywnościowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Clusters, as the specific forms of organisation, due to their built-in innovation and competitive capability occupy increasingly important place in the economy of the country (as so of the world, of the European Union). Competing and cooperation (coopetition) within the cluster of its participants brings many advantages affecting improve their market position. At the same time, cooperation with the scientific institutions, financial or authorities (national, local government) provides greater opportunity to take more risky economically initiatives to which for example, it should be the production of organic food. Of the above reasons therefore increasingly producers and distributors food form clusters or shall take initiatives cluster allowing their participants compete effectively on the global market. The food clusters may therefore constitute examples of interesting and effective economically efforts to increase the importance of the polish businesses on the food market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Chrzan, E., 2008, The Potential Cluster of Fruit and Vegetable Processing in the Districts of Kłobuck and Pajęczno, w: Pachura, P., Lescroart, R. (red.), Partnerships, Clusters and Networks in Knowledge Based Economy, La Haute Ecole Blaise Pascal, Arlon.
 • Chrzan, E., 2011a, Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz regionów poprzez tworzenie klastrów, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 1, Częstochowa.
 • Chrzan, E. (red.), 2011b, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki. Kooperencja, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Chrzan, E., Sowier-Kasprzyk, I., 2010, Postawy polskiego konsumenta wobec naruszania jego praw przez dostawców towarów i usług, w: Kędzior, Z., Wolny, R. (red.), Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Drucker, P.F., 1973, Management. Tasks, Responsibilities, Practices, Harper & Row Publishers, New York.
 • http://www.pobiarzyn.nazwa.pl/klaster/ [dostęp: maj 2012],
 • Kamycki, J., 2006, Przyczyny niedorozwoju klasteringu w województwie podkarpackim, w: Wierzbiński, B. (red.), Zeszyt branżowy: Przetwórstwo rolno-spożywcze, Studia Europejskie, nr 3, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
 • Kotler, P.,, Armstrong, G., 1980, Principles of Marketing, 4 th ed., Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • Porter, M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Raport: Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, 2006, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa.
 • Wierżyński, W., Budowanie wspólnej marki w klastrze, http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95458.asp [dostęp: maj 2012],
 • Wywiad z Wojciechem Woźniakiem-Prezesem Zarządu firmy Peklimar, http//www.frmymiesne.pl/artykul/wojciech-wozniak-nowoczesnosc-inicjatywa-sukces,11 [dostęp: 04.07.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.