PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 2 | 381--391
Tytuł artykułu

Innowacje w procesie budowania relacji z klientem w warunkach kryzysu na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations in the Process of Building Relationships with Customers under the Crisis Conditions Based on the Example of Companies In Podlasie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zakresu, istoty i roli innowacji w budowaniu relacji z klientem w warunkach kryzysu. Sam kryzys ujmowany jest w szerokim kontekście, także jako rezultat częstotliwości zmian w dynamicznym otoczeniu przedsiębiorstwa. W warunkach kryzysu jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa staje się klient i wytworzony z nim związek. Budowanie trwałych relacji z klientem wymaga ciągłego ich doskonalenia także poprzez świadomą i ukierunkowaną na potrzeby odbiorcy innowacyjność. Szeroko pojęte innowacje stają się wyróżnikiem współczesnej orientacji marketingowej. W ukazywaniu roli innowacji jako elementu orientacji na klienta posłużono się przykładem przedsiębiorstw w województwie podlaskim, postrzeganym jako region o niskim poziomie absorpcji innowacji. We wnioskowaniu wykorzystano wyniki badań zawartych w raporcie pt. "Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego", których autorka niniejszego opracowania była współrealizatorem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the scope, essence and role of innovation in building relationships with customers in crisis conditions. The crisis itself is presented in a broad context, also as a result of the frequency of changes in the dynamic business environment. Under the crisis conditions one of the most important resource are the company's customers and relationships with them. Building lasting relationships with customers requires their continuous improvement through conscious and oriented on customer's needs innovation. Broadly defined innovation becomes a characteristic of modern marketing orientation. In presenting the role of innovation as an element of customer orientation the example of companies in Podlasie Province was used, considered as a region of low absorption of innovations. The conclusions are supported by the results of research included in the report "Good practices and transfer of technology innovation in key sectors of Podlaskie Voivodeship," which the author of this study was a co-author. (original abstract)
Rocznik
Strony
381--391
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Borg E. A. (2009), The marketing of innovations in high technology companies: a network approach, "European Journal of Marketing", Vol. 43., Iss. 3.
 • Brdulak H., Gołębiowski T. (2003), Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Chlipała P. (2005), Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 • Dębkowska. K, Jurczuk A., Widelska U., Jarocka M., Kilon J., Walicki A (2011), Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego, IBiA Vivade sp. z o.o., Białystok.
 • Dobiegała - Korona B. (2008), Budowa i wzrost kapitału klienta, "CEO", Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B. (2010), Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Dobiegała -Korona B., Doligalski T. (red.), Poltext, Warszawa.
 • Janczewska D. (2008), Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczości w gospodarcze opartej na wiedzy, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr.4.
 • Lettl Ch., Gemunden H. G. (2005), The entrepreneurial role of innovative users, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 20, Iss. 7.
 • Lichtarski J. (2004), O koncepcjach i metodach zarządzania w warunkach kryzysu, w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Krzakiewicz K. (red.), AE, Poznań.
 • Makovec Brencic M., Pfajfar G., Raiakovic M, (2012), Managing in the time of crisis: marketing, HRM and innovations, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 27, Iss.6.
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Ouden B.V., Ziggers G.W. (2004), Capabilities, Management, Relational Capital and the Impact on Alliance Performance: An Empirical Study with Non-Equity Alliances, Proceedings of the 15th International Cooperative, http://www.wiwi.unimuenster.de/06//igt/papers/Workshop02/Abstracts/Hr_Bd_Ouden/Ouden_ICF_2004_Brian_den_Ouden.pdf, dostęp z dnia 01.07.2012.
 • Ratajczak - Mrozek M. (2010), Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Regester M., Larkin J. (2005), Zarządzanie kryzysem, PWE Warszawa. Roggers E. M. (1995), Encyklopedia Biznesu t. 1-2, Fundacja Innowacji, Warszawa.
 • Sadkowska-Bień J. (2007), Narzędzia ochrony przemysłowej w procesie zmian innowacyjności przedsiębiorstw, w: Wspólna Europa - tworzenie wartości przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej TRANS'07,
 • Brdulak H., Duliniec E., Gołębiewski T. (red.), SGH, Warszawa.
 • Stawiarska E. (2010), Tworzenie i rola systemów powiązań administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw w kształtowaniu podaży i popytu na innowacje, w: Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem oraz OIC Poland, Warszawa.
 • Wallace E. (2008), The importance of relational capital in sales organizations, http://www.eyesonsales.com/content/downloads/the_importance_of_relational_capital_in_the_sales_organization/ , dostęp 11.09.2009.
 • Wójcik - Augustyniak M. (2009), Innowacja wartości jako współczesna koncepcja strategii marketingowych, "Ocenomia" , nr 8(4).
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.