PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 42 | 33--48
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of the Management Control in the Internal Control System of an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarówno turbulencyjność otoczenia, jak i zmiany środowiska wewnętrznego organizacji sprawiają, że przedsiębiorstwa zmuszone są do coraz szybszego i skuteczniejszego dostosowywania się do tych zmian. Wydaje się, że adaptacyjny charakter tego dostosowania nie jest już wystarczający. Coraz częściej zwraca się uwagę na zachowania inwencyjno-kreatywne przedsiębiorstw, które umożliwiają nie tylko przewidzenie zmian, lecz także pozwalają organizacji na właściwe do nich dostosowanie. Niewątpliwie ważną rolę odgrywa w tym m.in. właściwie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej.(fragment tekstu)
EN
The effectiveness of the enterprise activity depends on many factors. One of them is the effectively working internal control system taking into consideration, among other things, miscellaneous forms of control, for example management control or internal audit. However, it should be emphasized that the diversity of forms of control is not a panacea for the incorrectness inside of the organization. Additionally it may be noted that, due to functioning of many different forms of control, miscellaneous organizational problems, methodical or practical, may arise. The incorrectly functioning internal control system may additionally generate high costs or even losses.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Brink V.Z., Cashina J.A., Witt H.: Modern Internal Auditing. An Operational Approach, 3rd ed., Ronald Press, New York 1973.
 • Cabała P.: System kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. AE, Kraków 2002.
 • COSO, Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Jersey City 1992.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. L. Pasieczny, PWE, Warszawa 1981.
 • Fayol H.: Administracja przemysłowa i ogólna, Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1926.
 • Fayol H.: General and Industrial Management, Pitman Publishing, London 1987.
 • Gliński B., Kuc B.R., Szczepkowski P.: Zarządzanie strategiczne, Key Text, Warszawa 1996.
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, oprac. Płoskonka J. et al., NIK, Warszawa 2005.
 • Górecki E.: Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie rynkowym. Poradnik metodyczny, InterFart, Łódź 2003.
 • Kałużny S.: Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.
 • Knedler K., Stasik M.: Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, PAR, Łódź 2006.
 • Kowalczyk E., Kontrola zarządcza w jednostce sektora fi nansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur, Presscom, Wrocław 2010.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. 5 zm., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. 2 popr., PWN, Warszawa 1994.
 • Kuc B.R.: Kontrola i audyt w sektorze publicznym, PTM, Warszawa 2007.
 • Kuc B.R.: Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym. Kierunki zmian, PTM, Warszawa 2007.
 • Le Châtelier H.: Filozofi a systemu Taylora, Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1926.
 • Metody zarządzania, red. J.D. Antoszkiewicz, Poltext, Warszawa 2007.
 • Moeller R., Witt H.N.: Brink's Modern Internal Auditing, 5th ed., Wiley, New Jersey 1999.
 • Nesterak J.: Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, Anvix, Kraków 2003.
 • Nowy leksykon PWN, red. A. Dyczkowski, PWN, Warszawa 1998.
 • Paczuła C.: Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difi n, Warszawa 1998.
 • Penc J.: Kontrola kierownicza w procesie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 25, Organizacja i Zarządzanie nr 698, Łódź 1994.
 • Polak K.: Audytorzy wewnętrzni nadal nie mają jednej formuły działania, "Gazeta Prawna" 2003, nr 23.
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Saunders E.J.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, wyd. 2, PIKW - Edukator, Częstochowa 2003.
 • Sawyer L.B., Dittenhofer M.A., Scheiner J.H.: Sawyer's. Internal Auditing. The Practice of Modern Internal Auditing, 5th ed.
 • Sierpińska M., Niedbała B.: System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
 • Sola M.: Kontrola zarządcza w administracji samorządowej: standardy i sposoby praktycznej realizacji, MUNCIPIUM, Warszawa 2009.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J.: Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1996.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce fi rmy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa- Kraków 2000.
 • Stępniewski J.: Audyt i diagnostyka fi rmy, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Terebucha E.: Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, w: Poradnik księgowego, red. E. Terebucha, Warszawa1976.
 • The Institute of Internal Auditors, Framework for the Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, INC, Altamonte Springs, FL 2002.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Winiarska K.: Audyt wewnętrzny, Difi n, Warszawa 2008.
 • Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difi n, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, red. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Difi n, Warszawa 2008.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, PWN, Warszawa 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.