PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 328
Tytuł artykułu

Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pasażerski transport lotniczy funkcjonuje w warunkach silnej presji konkurencyjnej, której źródła tkwią w intensywnej rywalizacji związanej z dostępem do nowych rynków oraz dynamicznie rozwijającym się procesem globalizacji. Zdiagnozowanie w tych okolicznościach charakteru przemian, określenie przyczyn i skutków ich rozwoju oraz możliwości efektywnego wykorzystania, wymaga wdrożenia skutecznych rozwiązań ograniczających stopień zawodności mechanizmu rynkowego, zarówno w sektorze transportu lotniczego, jak również w jego konkurencyjnym otoczeniu.
Rocznik
Strony
328
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Andrews K.R.: The Concept of Corporate Strategy. R.D. Irvin, Homewood 1980
 • Bednarski A.: Pułapy i pułapki globalizacji. TNOiK, Toruń 1998
 • Begg D., Fischer S., Dombusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007
 • Bielski L.: Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych. W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Red. J. Kotowicz-Jawor. PWE, Bellona, Warszawa 2001
 • Bieńkowski W.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. -Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 1999
 • Bumewicz J.: Międzynarodowe rynki transportowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004
 • Bumewicz J.: Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2010
 • Certo S., Peter I.: Strategie Management. Random House, New York 1988
 • Cheng Jui Lu A.: International Airline Alliances EC Competition Law / US Antitrust and International Air Transport. Kluwer Law International, The Hague - London - New York 2002
 • Ciesielski M.: Alianse strategiczne w lotnictwie cywilnym. Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych WSEiA, nr 1, Bytom 2001
 • Clancy P.: Micropolitics & Canadian Business - Paper, Steel and The Arlines. Broadview Press, Peterborough 2004
 • Comanor W.S.: Competition Policy in Europe and North America: Economic Issues and Institutions. Fundamentals of Pure and Applied Economics, Harwoord Academic, Chur - New York 1990
 • Cygler J.: Alianse strategiczne. Difin, Warszawa 2000. Cygler J.: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i kooperencyjne. SGH, Warszawa 2009
 • Cyrson E.: Strategia konkurencji oraz przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. W: Kompendium wiedzy o gospodarce. Red. E. Cyrson. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000
 • Cyrson E.: Strategie konkurencyjne jutra. Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa-Poznań 2001
 • Czerny M., Łuczak R., Makowski J.: Globalizacja. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Das D.K.: The Economic Dimensions of Globalization. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004
 • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J.: Zarzadzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2004
 • Doganis R.: Flying off Course: The Economics of International Airlines. Second Edition). Routledge, London - New York 2002
 • Doganis R.: The Airline Business in the 21st Century. Routledge, London 2001
 • Dunkan T:. A Study of How Manufacturers and Service Companies Perceive and Use Marketing Public Relations. Ball State University Press, Muncie, IN, December 1985
 • Economic Briefing Passenger and Freight Forecast 2007-2011. IATA, http://www.iata.org/economics (dostęp: 20.10.2009)
 • Estrin S., Holmes P.: Competition and Economic Integration in Europe. Edward Elgar,,publishing, Cheltenham 1998
 • Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji. Gebethner i S-ka, Warszawa 1996
 • Furtak R.: Marketing partnerski na rynku ws/wg.-PWE, Warszawa 2003
 • Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000
 • Garrette P., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 199
 • Giddens A.: The Consequences of Modernity. Stanford University Press, Stanford 1990
 • Giddens A.: Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. Cambridge University Press, New York 2000
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001
 • Glass A.: Samoloty LOT-u w latach międzywojennych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, z. 37(78), Kraków 2000
 • Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001
 • Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001
 • Godziszewski B.: Potencjał konkurencyjności jako Ÿźródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania. W: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 1999
 • Gorynia M.: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Bellona, Warszawa 2001
 • Grzegorczyk W.: Marketing na rynku międzynarodowym. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2009
 • Grzesiuk A.: Marketing międzynarodowy. CeDeWu, Warszawa 2007
 • Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000
 • Hawlena J., Fuchs D.: Marketing dużych firm transportowych w warunkach integracji europejskiej na przykładzie PLL LOT SA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998
 • Hawlena J.: Determinanty kształtowania cen usług transportowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004
 • Hawlena J.: Les conditions économiques et la globalisation et leur influence sur le développement de transport aérien. W: Kierunki rozwoju współczesnych systemów transportowych w warunkach globalizacji rynku. Red. J. Hawlena. Spatium, Radom-Katowice 2011
 • Hawlena J.: Procesy globalizacji i liberalizacji w transporcie lotniczym. W: Globalizacja, liberalizacja, etyka. Współczesne problemy ekonomiczne, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 • Hawlena J.: Rola transportu lotniczego w koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: Transport a strategia zrównoważonego rozwoju 'Unii Europejskiej. Red. J. Hawlena. Spatium, Radom-Katowice 2011
 • Hawlena J.: Kieruki rozwoju współczesnych systemów transportowych w warunkach globalizacji rynku. Red. J. Hawlena. Spatium, Radom-Katowice 2011. Hawlena J.: Les conditions économiques et la globalisation et leur influence sur le développement de transport aérien. W: Kieruki rozwoju współczesnych systemów transportowych w warunkach globalizacji rynku. Red. J. Hawlena. Spatium, Radom-Katowice 2011
 • Januszewicz W.: Konkurencyjność polskiego sektora usług. W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Tom IV. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Bellona, Warszawa 2001
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002
 • Kaczmarek T.T.: Globalna gospodarka i globalny kryzys. Difin, Warszawa 2009
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza „?Solidarność?”, Gdańsk 1991
 • Karasiewicz G.: Marketingowe strategie cen. PWE, Warszawa 1997
 • Kleer J. et. al.: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Elipsa, Warszawa 2000
 • Kłosiński K.A., Masłowski A.: Globalizacja sektora usług w Polsce. PWE, Warszawa 2005
 • Kos B., Michałowska M.: Systemy CRM w obsłudze klienta na rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym. W: Nowoczesne produkty na rynku trans- portowo-spedycyjno-logistycznym. Red. B. Kos. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003
 • Kos B., Mutwil A.: CRM jako element efektowności współpracy z klientem. W: Efektywny transport — konkurencyjna gospodarka. Red. M. Michałowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009
 • Kotler P.: Marketing. Rebis, Poznań 2005
 • Koźlak A.; Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 • Koźlak A.: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 • Koźmiński A.U.: zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1997
 • Krauz-Mozer B., Borowiec P.: Globalizacja — nieznośne podobieństwo (świat i jego instytucje w procesie uniformizmu). Część 1. Teorie globalizacji jako przykład braku jednoznaczności współczesnych procesów zmiany. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008
 • Kwiatkowski: Współpraca globalna i regionalna. „Przegląd Organizacji” 1990, nr 1
 • Lenartowicz-Łysik A.: Proces globalizacji sektora pasażerskich przewozów lotniczych i jego wpływ na strukturę podmiotowość sektora. W: Uwarunkowania i modele strategii funkcjonalnych marketingu. Red. M. Miszewski. Studia Ekonomiczne, nr 27, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003
 • Liberska B.: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. PWE, Warszawa 2002
 • Liberska B.: Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej. PWE, Warszawa 2003
 • Liberska B.: Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. W: Globalizacja, mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. Warszawa 2002
 • Lorange P., Ross L: Strategie Alliance - Evolution and Global Partnership. Norwegian School of Management, Sandvika 1991
 • Louis L.W., Stern W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T.: Kanały marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002
 • Łukaszuk L.: Ochrona własności intelektualnej w procesie globalizacji. W: Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Red. E. Haliżak, R. Kuśniar, J. Symonides. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2004
 • Macias J.: Konkurencyjność gospodarki - zagadnienia terminologiczne i metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódźŸ 2006
 • Marciszewska E.: Globalizacja sektora usług transportu lotniczego. SGH, Warszawa 2001
 • McGrew A.G., Lewis P., et al.: Globalization and the Nation-States. Polity Press, Cambridge 1992
 • Mikulski M., G lass A.: Polski transport lotniczy 1918-1978. WKiŁ, Warszawa 1980
 • Mikulski M.: Półwieku transportu lotniczego w Polsce. PAN, Kraków 1969
 • Nowakowski M.K.: Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Difin, Warszawa 1999
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 1998
 • Penc J.: Strategia zarządzania. Perspektywiczne myślenie systemowe działania. Placet, Warszawa 1994
 • Perenc J.: Marketing w procesie pozyskania i utrzymania klienta. Difin, Warszawa, 2004
 • Perenc J.: Istota marketingu. W: Podstawy marketingu. Red. J. Garczarczyk, A. Michalak, J. Perenc. Wydawnictwo WSB, Gorzów Wielkopolski 2001
 • Piasecki R.: Rozwój gospodarczy a globalizacja. PWE, Warszawa 2003
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Polska w XXI wieku. Komitetu Prognoz PAN, Warszawa 1996
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, MT Biznes, Warszawa 2006
 • Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Bellona, Warszawa 2001
 • Radomyski A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konkurenci. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2007
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997
 • Romanowska R.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2009
 • Rucińska D., Ruciński A.: Marketing na rynku usług lotniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
 • Ruciński A.: Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2006
 • Ruciński A.: Transport lotniczy. W: Transport, aktualne problemy integracji z UE. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Rudawska I.: Usługi w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 2009
 • Rue L., Holland P.: Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1986
 • Rybak M.: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Poltext, Warszawa 2003
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004
 • Sayer H.S.: Global Regionalization. Core-Periphery Trends. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 200
 • Sinha D.: Deregulation and Liberalization of the Airline Industry. Asia, Europe, North America and Oceania. Ashgate, Aldershot, Burlington, VT 2001
 • Skawińska E.: Konkurencyjność przedsiębiorstw — nowe podejście. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002
 • Staniszkis J.: Władza globalizacji. Scholar, Warszawa 2003
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TONiK, Toruń 2005
 • Stanton W.J., Etzel M.J., Walker B.J.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill, New York 1981
 • Stiglitz J.E.: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarzadzanie. Felberg SJA, Warszawa 2001
 • Strużycki M.: Globalizacja handlu w Polsce. PWE, Warszawa 1996
 • Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 1997
 • Szewczuk A.: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. ITS, Warszawa 2001
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
 • Szymajda J.: Konkurencja w transporcie lotniczym. Liber, Warszawa 2002
 • Szymański W.: Interesy i sprzeczności globalizacji. Difin, Warszawa 2004
 • Thompson A., Strickland A.: Strategic Management. Business Publications, Plano 1984
 • Tkaczyk T.P.: Ryzyko gospodarowania a strategia konkurencji. SGH, Warszawa 1997
 • Tłoczyński D.: Instrumenty konkurencyjności regionalnego transportu lotniczego. W: Efektywny transport — konkurencyjna gospodarka. Red. M. Michałowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009
 • Tomanek R.: Konkurencyjność transportu miejskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002
 • Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 95
 • Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki, L. Mindur. Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2007
 • Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1989
 • Wensveen J.G.: Air Transportation. A Management Perspective. Sixth Edition. Ashgate, Burlington 2007
 • Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług. Difin, Warszawa 2009
 • Weresa M.: Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski. W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Bellona, Warszawa 2001
 • Wiechoczek M.J.: Uczestnicy rynku jako podmioty relacji. W: Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian. Red. K. Bilińska-Reformat. Placet, Warszawa 2009
 • Wiktor J.W., Oczkowska ;R., Żbikowska A.: Marketing międzynarodowy: zarys problematyki. PWE, Warszawa 2008
 • Wiktor J.W.: Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej. Świat Marketingu”, Kraków, listopad 2001, s. 1
 • Witkowski J.: Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy. W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Tom IV. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE-Bellona, Warszawa 2001
 • Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencje na tym rynku. UOKiK, Warszawa 2010
 • Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku. UOKiK, Warszawa 2010
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998
 • Yip G.S.: Strategia globalna. PWE, Warszawa 2004
 • Ziob Ł.: Hybrydowe linie lotnicze —zmiany w modelu funkcjonowania przewoźników lotniczych jako efekt dopasowania do zmieniających się potrzeb rynkowych. W: Efektywny transport-konkurencyjna gospodarka. Red; M. Michałowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008
 • Zorska A.: Ku globalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Żylicz M.: Prawo międzynarodowego transportu lotniczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995
 • Alliance Market Share by Region. „Airline Business” September 2010
 • Alliance Market Share by Region. „Airline Business” September 2010
 • Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. „Journal of Management” 1991, Vol. 17, No. 1
 • Bauman Z.: Globalnie i miejscowo. „MBA” 1998, nr 1
 • Brzeg-Wieluński S.: Co dalej z tanimi liniamfl „Skrzydlata Polska” 2004, nr 12
 • Brzeg-Wieluński S.: Co dalej z tanimi liniami? „Skrzydlata Polska” 2004, nr 12
 • Bugdol W.: Cena a jakość. „Problemy Jakości” maj 2011
 • Byrne S.: Business Class. Zapnij spinki do mankietów. „Air World” 2008, nr 5
 • Clougherty J.A.: Globalization and Autonomy of Domestic Competition Policy: An Empirical Test on the World Airline Industry. -„Journal of International Business Studies” 2001, Vol. 32, Iss. 3
 • Dembiński M.: Air China. „Air World” 2010, No. 2(13)
 • Dembiński M.: Japan Airlines. „Air World” 2009, No. 6 (II)
 • Doyle P.: What are the Excellent Companies. „Journal of Marketing Management” April 1992
 • Glass A.: Samoloty LOT-u w latach międzywojennych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, z. 37(78), Kraków 2000
 • Głowacki B.: Twarde lądowanie Air Polonii. „Lotnictwo” 2004, nr 12
 • Gnyawali D.R., Madhavana R.: Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Perspective. „Academy of Management Review” 2001, Vol. 26, No. 3
 • Govindarajan V., Gupta A.K.: An Analysis of the Emerging Global Arena. „European Management Journal” June 2000, Vol. 18
 • Graham B., Vowles T.M.: Carriers within Carriers. A Strategic Response to Low-Cost Airline Competition. „Transport Reviews” 2006, Vol. 26, Iss. 1
 • Grecco Ch.: The Study of Non-Stop. Internet, New Economy and the Need for^Constant Marketing Intelligence. „Quirk’s Marketing Research Review” July/August 2000
 • Groot J.E.C. de: Code-Sharing, United States Policies and the Lesson for Europe. „Air and Space Law” 1994, Vol. XIX, No. 2
 • Hańska M., Sipiński D.: Amerykańskie Linie Lotnicze. „Air World” 2008, nr 5
 • Hawlena J.: Airbus versus Boeing — Which Company Will Win? „Logistyka i Transport (Logistics and Transport) 2009
 • Hawlena J.: Strategia ceny wysokiej czy strategia ceny niskiey? Analiza wariantów współczesnych strategii cenowych w branży lotniczej. „Logistyka” 2011, nr 3 (wersja elektroniczna). Hawlena J.: Airbus versus Boeing - Which Company Will Win? „Logistyka i Transport (Logistics and Transport)” 2009
 • Huber H.: Inside the Mechanics of Network Development. How Competition and Strategy Reorganize Air Traffic. ,Journal of Air Transportation”2006, Vol. 11, Iss. 2
 • Hunt S.D.: A General Theory of Competition: Issues, Answers and an Invitation. „European Journal of Marketing” 2001, Vol. 35, No. 5-6
 • ICAO Air Transport Reporting Form A Doc 9898 Annual Report of the Council 2007, Appendix 1, Table 3 Trends in Load’Factors on Scheduled Services — International and Domestic, s. 2 (86)
 • Jagiełło M.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - wyniki analizy czynnikowej. „Ekonomista” 2005, nr 1. Kłosiński K.A.: Konkurencyjność usług w nowej wersji Strategii Lizbońskiej. „Handel Wewnętrzny: Marketing, Rynek, Przedsiębiorstwo” 2007, nr 4-5
 • Korzeniowska K., Kowalski J.: Alitalia. „Air World” 2008, nr 4. Kozakowski T.: 80 lat PLL LOT. „Lotnictwo” 2009, nr 2
 • Kwaśniewski K.: Air Canada. „Air World” 2008, nr 2
 • Kwiatkowski: Współpraca globalna i regionalna. „Przegląd Organizacji” 1990, nr 1
 • Levitt T.: The Globalization of Markets. „Harvard Business Review” 1983, Vol. 61
 • Liwiński J.: Polskie Linie Lotnicze „LOT Przegląd Komunikacyjny 2008, nr 1
 • Liwiński J.: Polskie przewozy lotnicze 2005. „Lotnictwo” 2006, nr 5
 • Liwiński J.: Polskie przewozy lotnicze 2007. „Lotnictwo” 2008, nr 5
 • Liwiński J.: Polskie Linie Lotnicze LOT. Przegląd Komunikacyjny” 2008, nr 1
 • Low-Cost. Traffic Ranking. „Airline Business” May 2009.Malara Z.: Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2006, nr 10
 • Marciszewska E., Weyna M.: Fuzja Air France i KLM: kultura organizacyjna w partnerstwie strategicznym linii lotniczych. „Przegląd Komunikacyjny” 2007, nr 2
 • Marciszewska E.: Code-sharing w międzynarodowym ruchu lotniczym - z doświadczeń współpracy linii europejskich z przewodnikami amerykańskimi. „Problemy Ekonomiki Transportu” 1996, nr 3
 • McEvily B., Zaheer A.: Bridging Ties: A Source of Firm Heterogeneity in Competitive Capabilities. „Strategic Management Journal” 1999, Vol. 20
 • Mindur M., Hawlena J.: Economic Conditions of Technical Changes in World Civil Air Transport. „Problemy Transportu. (Transport Problems, International Scientific Journal)” 2009, Vol. 3, Iss. 4, Part 2
 • Mindur M., Hawlena J.: The Analysis of Changes in Exploitation Characteristics of the World Civil Aviation. „Logistykami Transport. Logistics and Transport” 2009
 • Mindur M., Hawlena J.: Polish Air Transport among Structural Changes in the Word Civil Fleet. „Problemy Transportu. Transports Problems. International Scientific Journal” 2009, Vol. 4, Iss. 1, Part 2
 • Not Such a Big Thing. Alliances Overview. „Airline Busines” September 2009
 • Not Such a Big Thing. Alliances Overview. „Airline Business” September 2010
 • Painful progress. Alliances Overview. „Airline Business” September 2009
 • Radomyski A.: Czy jest o co walczyć na rynku w Polsce? „Air World” 2008, nr 4
 • Radomyski A.: Razem łatwiej. Alianse jako efektywna forma współdziałania przewoźników. „Air World” 2009, nr 4(9)
 • Radomyski A.: Southwest Airlines -jedyne w swoim rodzaju. „Air World 2010, nr 2(13)
 • Rao A.R.: The Quality of Price as a Quality Cue. „Journal of Marketing Research” 1992, No. 42 (4)
 • Rynek lotniczy 2005. Red. T. Dziedzic, K. Łopaciński. Wiadomości Turystyczne, Instytut Turystyki, Wydawnictwo Eurosystem, Warszawa, wrzesień 2005. Rynek lotniczy 2006. Red. T. Dziedzic. Wiadomości Turystyczne, Instytut Turystyki, Wydawnictwo; Eurosystem, Warszawa, wrzesień 2006
 • Rynek lotniczy 2007. Red. T. Dziedzic. Wiadomości Turystyczne, Instytut Turystyki, Wydawnictwo Eurosystem, Warszawa, wrzesień 2007
 • Rynek lotniczy 2008. Red. T. Dziedzic. Wiadomości Turystyczne, Instytut Turystyki, Wydawnictwo Eurosystem, Warszawa, wrzesień 2008
 • Rynek lotniczy 2009. Red. T. Dziedzic. Wiadomości Turystyczne, Instytut Turystyki, Wydawnictwo Eurosystem, Warszawa, wrzesień 2009
 • Rynek lotniczy 2010. Red. T. Dziedzic. Wiadomości Turystyczne, Instytut Turystyki, Wydawnictwo Eurosystem, Warszawa, wrzesień 2010
 • Rynek transportu lotniczego w Polsce i na œświecie 2007. „Biuletyn Informacyjny Lotnictwa Cywilnego” 2008, nr 2
 • Rynek transportu lotniczego w Polsce i na œświecie 2008. „Biuletyn Informacyjny Lotnictwa Cywilnego” 2009, nr 2
 • Rynek transportu lotniczego w Polsce i na œwiecie 2009. „Biuletyn Informacyjny Lotnictwa Cywilnego” 2010, nr 2
 • Sejwa T.: Marketing bezpoœredni w nowoczesnej firmie. „Solarium & Fitness
 • 2007, nr 4
 • Shevelowa S.: Metody analizy strategicznej w określaniu zdolności konkurencyjnej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 12
 • Sieczkowska M.: Niebo dla wszystkich, „Air World” 2009, nr 4(9)
 • Sieczkowski M.: Niebo dla wszystkich. „Air World” 2009, nr 4(9)
 • Sobczak G.: Niskokosztowo do Azji. „Skrzydlata Polska” 2007, nr 5
 • Sobczak G.: Start tanich samolotów. „Lotnictwo” 2004, nr 1
 • Sobczak G.: Start tanich przewoźników. „Lotnictwo” 2004, nr 1
 • Special Report Low-Cost Carriers. „Airline Business” May 2010
 • Stępień B., Sulimowska-Formowicz M.: Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa. „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 4
 • Sulimowska-Formowicz M.: Nurt zasobowy w teorii firmy. „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 5-6
 • Talwar B.: Business Excellence Models and the Path Ahead. „TQM Journal 2011, No. 1
 • Tanie linie lotnicze Norwegian. „Air World” 2008, nr 2
 • Tectonic Shift. Alliances Overview. „Airline Business” September 2008
 • Tectonic Shift. Alliances Overview. „Airline Business” September 2009
 • Tectonic Shift. Alliances Overview. „Airline Business” September 2010
 • Toczyska-Seliga R.: Działania naprawcze w obszarze siatki połączeń. „Żurawie” 2008, nr 18
 • Weresa M.A.: Czynniki bariery innowacyjności gospodarki. W:, Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Tom IV. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 331-332
 • Whitelegg D.: Touching Down: Labour, Globalisation and the Airline Industry. „Antipode” 2003, Vol. 35
 • Wiktor J.W.: Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej. Świat Marketingu” listopad 2001
 • World Airline Ranking Overview. „Airline Business” August 2010
 • World Airline Rankings Financial. „Airline Business” August 2010
 • World Airline Rankings Financial. „Airline Business” August 2009
 • World Airline Rankings Passenger. „Airline Business” August 2009
 • World Airline Rankings Passenger. „Airline Business” August 2010
 • Wrzosek W.: Przewaga konkurencyjna. „Marketing i Rynek” 1999, nr 1
 • Analiza Rynku Transportowego w Polsce w 2008 roku. ULC Departament Rynku Transportu Lotniczego, Warszawa, wrzesień 2009
 • Analiza Rynku Transportowego w Polsce w 2009 roku. ULC Departament Rynku Transportu Lotniczego, Warszawa, wrzesień 2010
 • Analiza Rynku Transportowego w Polsce w 2010 roku. ULC Departament Rynku Transportu Lotniczego, Warszawa, czerwiec 2011
 • Current Market Outlook 2008-2027. Forest Stewardship Council, Boeing, Seattle 2008
 • Current Market Outlook 2009-2028. Forest Stewardship Council, Boeing, Seattle 2009
 • Current Market Outlook 2010-2029. Forest Stewardship Council, Boeing, Seattle 2010
 • Global Market Forecast 2008-2027. Publishers Airbus, Tuluza, December 2008
 • Global Market Forecast 2009-2028. Publishers Airbus, Tuluza, December 2009
 • Global Market Forecast 2010-2029. Publishers Airbus, Tuluza, December 2010
 • ICAO Doc. 9667 Annual Report of the Council 1995
 • ICAO Doc. 9685 Annual Report of the Council 1996
 • ICAO Doc. 9700 Annual Report of the Council 1997
 • ICAO Doc. 9732 Annual Report of the Council 1998. ICAO Doc. 9752 Annual Report of the Council 1999
 • ICAO Doc. 9770 Annual Report of the Council 2000
 • ICAO Doc. 9786 Annual Report of the Council 2001
 • ICAO Doc? 9814 Annual Report of the Council 2002
 • ICAO Doc. 9826 Annual Report of the Council 2003
 • ICAO Doc. 9851 Annual Report of the Council 2004
 • ICAO Doc. 9862 Annual Report of the Council 2005. ICAO Doc. 9876 Annual Report of the Council 2006
 • ICAO Doc. 9898 Annual Report of the Council 2007
 • ICAO Doc. 9916 Annual Report of the Council 2008
 • ICAO Doc. 9921 Annual Report of the Council 2009
 • Industrial Structure Statistics 1994. OECD, Paris ,1996
 • Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w ruchu regularnym według przewodnika faktycznego w latach 2005-2009. ULC, Warszawa, luty 2010
 • Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w ruchu regularnym według przewodnika faktycznego w latach 2005-2010. ULC, Warszawa, luty 2011
 • Liczba odprawionych/przybyłych pasażerów w polskich portach lotniczych w ruchu regularnym według przewodnika faktycznego w latach 2004-2005. ULC, Warszawa, luty 2006
 • Program Naprawczy PLL LOT. Warszawa 20 sierpnia 2008
 • Projekcja ruchu lotniczego w polskich portach lotniczych do roku 2030. ULC, Warszawa, kwiecień 2009
 • Raporty 2008 firm konsultingowych: KPMG Corporate Finance, Dealogic
 • Raporty roczne PLL LOT 2004-2010
 • Raporty roczne PPL 2007-2010
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 2008
 • Syntetyczna analiza wyników finansowych PLL LOT w latach 2004-2010
 • Worldwide Review of Ancillary Revenue Statistics. Amadeus Ancillary Revenue Guide by Idea Works 2010
 • Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku. UOKiK, Warszawa luty 2010
 • http://www.fodors.com/community/europe/british-airways-vs-alitalia.cfm (dostęp: 25.05.2011)
 • http://www.turinfo.pl/.. ./ak_id,8286„delta_air_Iines,No.rthwest_airlines,delta,ceo_delta_air_lines,(dostęp:15.05.2011)
 • http://www.airliners.net/aviation-forums/general_aviation/read.main/2458772/ (dostęp: 02.05.2010)
 • http://www.hapag-lloyd.com/en/flcet/hapag_lloyd_vessels.html (dostęp: 10.03. 2011)
 • http://www.dohop.pl/przewodnik/linie-lotnicze/Air%20Arabia-ABY/(dostęp:20.01.2011)
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80353,7681417, _Ta_firma_chce_wojny_0_polNo.cy_pracownicy_British.html?fb_xd_fragment
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.