PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 42 | 49--59
Tytuł artykułu

Kontrola zarządcza a metody zarządzania organizacją

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management Audit and Methodsof Organization Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawą z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 wprowadzono w sektorze finansów publicznych termin "kontrola zarządcza"2 i zastąpiono tym samym występujące do końca 2009 r. pojęcie "kontrola finansowa". Przesłanką do wprowadzenia przedmiotowych zmian był m.in. fakt częstego utożsamiania kontroli finansowej z czysto finansowym aspektem działalności jednostek. Ponadto celem zmian było zapewnienie narzędzi skutecznego zarządzania przez organ nadrzędny lub nadzorujący procesy realizowane przez jednostki podległe lub nadzorowane, dotychczasowe przepisy bowiem w tym zakresie były niewystarczające3. Skuteczne i efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej może być zapewnione jedynie poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów i metod działania obejmujących wszystkie aspekty działalności organizacji oraz właściwe zdefiniowanie jej celów przez zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania. 1 (fragment tekstu)
EN
The // term 'management audit' has been introduced with the amended act of 27 August 2009 concerning public finances in public finance sector, thus, occurring by the end of 2009 the term 'financial control' was replaced. The rationale for introducing these changes was, among other things, the fact of frequent identification of financial control with a purely financial aspect of the units' activities. In addition, the aim of changes is to provide effective management methods by the superior body or supervising the processes undertaken by subordinated or supervising units, since the existing regulations in this area were inadequate. In this article, the issue of management audit is considered in relation to its objectives and way of implementation using the existing in a literature and used in practice management methods. In this paper reference was made to the human resources management, management by objectives, culture, knowledge and processes. There were also pointed the elements and principles of a various methods use for the purpose of the management control. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Biernat-Jarka A.: Zarządzanie przez kulturę, w: Podstawy i metody zarządzania - wybrane zagadnienia, red. E. Weiss, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Bieniok H. i zespół: Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1997.
 • Bitkowska A.: Zarządzanie procesowe, w: Podstawy i metody zarządzania - wybrane zagadnienia, red. E. Weiss, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Brzozowski M., Kopczyński T.: Metody zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Ducker P.F.: Praktyka zarządzania, Wyd. Ekonomiczne Kraków 1992.
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w skład którego weszli przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Warszawa lipiec 2005.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 • Penc J.: Sztuka skutecznego zarządzania, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000:2000, opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wyd. 2 uzup., Katowice 2004.
 • Zbiegiem-Maciąg L.: Identyfi kacja kultur znanych fi rm, PWN, Warszawa 2002. http://procesy.ae.wroc.pl/ (19.04.07).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.