PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 37 | 197--209
Tytuł artykułu

Istota oceny efektywności transportowych inwestycji infrastrukturalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Background of Appraisal of Transport Infrastructure Investments Effectiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywność finansowania, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, uzależniona jest od alokacji kapitału w różne obszary działalności, zarówno operacyjnej, jak i inwestycyjnej, które w najlepszy sposób pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów. Niewątpliwie pomocne w rozwiązywaniu dylematów inwestowania kapitału są rekomendowane przez teorię finansów metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Borykając się z problemem ograniczonych kapitałów, sfera publiczna powinna być przede wszystkim zainteresowana metodami pozwalającymi zbadać efektywność finansowania w kontekście oceny skuteczności realizacji zakładanych celów. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji istniejących potrzeb, które znacznie przekraczają posiadane zasoby finansowe. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest wskazanie na istotę oceny efektywności transportowych inwestycji infrastrukturalnych. Rozważania rozpoczęto od omówienia efektów generowanych przez transportowe inwestycje infrastrukturalne. Główny nacisk w opracowaniu położono na problemy związane z programowaniem rozwoju infrastruktury transportowej jako determinanty wpływającej na efektywność inwestycji. W końcowej części przedstawiono płaszczyzny oceny efektywności transportowych inwestycji infrastrukturalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of funding, in both the public and private domains, depends on the allocation of capital in various areas of activity. The main principle of funding should be to find the best ways to achieve the goals. Undoubtedly, helpful in solving the dilemmas of capital investments can be methods for assessing the effectiveness of investment projects recommended by financial theory. Although, public spheres should be primarily interested in methods allowing appraising the effectiveness of funding in the context of assessing the effectiveness of their goals. This problem is of particular importance in a situation of existing needs that far exceed the financial resources. The main purpose of this paper is the presentation of the background concerning the appraisal of the transport infrastructure investments effectiveness. At the beginning, the effects generated by transport infrastructure investments have been discussed. The special focus is put on the programming problems of transport infrastructure development, as the determinants affecting the efficiency of investments. In the last part the areas of assessing the effectiveness of transport infrastructure investments are presented. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Adamowicz E.: Dostępność transportowa jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów, [w:] Współczesne wyzwania miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Adamowicz E., Burnewicz J.: New rules of transport infrastructure development programming in Poland after the EU accession, [w:] Networks for Mobility 2006. Centre of Transportation Research Univeristy of Stuttgart, Stuttgart 2006.
 • A sustainable future for transport. Towards an integrated, technology-led and user-friendly system, http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm.
 • Burnewicz J., Szałucki K.: Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Domańska A.: Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa 2006.
 • Górczyńska A., K. Szczepaniak: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. [w:] Innowacje finansowe. Red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Flejterski S.: Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 • Flejterski S., Zioło M.: Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny. " Studia Regionalne i Lokalne" Nr 3 (33) 2008.
 • Kamińska T.: Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Lubińska T.: Budżet zadaniowy - ekonomizacja sektora publicznego, [w:] Współczesne problemy badawcze finansów, red. B. Filipiak, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 451.
 • Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans, http://europa.eu.int/comm/ transport/themes/network/english/bground_doc/index_en.html
 • Study on Strategic Evaluation on Transport Investment Priorities under Structural and Cohesion funds for the Programming Period 2007-2013, Country Report Poland. ECORYS Nederland BV, Rotterdam, September 2006.
 • Swadźba S.: Integracja i globalizacja w dobie kryzysu, [w:] Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, red. M. Giedz, A.R. Kozłowski, R. Majewski, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R.: Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, European Commission, DG Regio 2006.
 • Zaucha J.: Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych - ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.