PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 42 | 111--119
Tytuł artykułu

Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Control as a Tool For Detecting Irregularities in Eu Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja inwestycji za pomocą środków publicznych pochodzących z funduszy unijnych niesie ze sobą obowiązki związane m.in. z księgowym wyodrębnianiem operacji dotyczących realizowanego projektu, opracowywaniem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach podejmowanego przedsięwzięcia, ze składaniem okresowych sprawozdań (w formie wniosków o płatność) informujących o postępie w realizacji projektu, stosowaniem procedur i przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie dotyczącym korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej (UE). Obowiązki wprowadzono w celu zapewnienia przejrzystości finansowania projektów unijnych, prawidłowości (legalności oraz dopuszczalności) i racjonalności ponoszonych wydatków kwalifikowanych oraz realizowanych prac, a także minimalizacji ryzyka opełniania nadużyć (oszustw) przez beneficjentów.(fragment tekstu)
EN
Detecting irregularities in EU projects carried out by means of the control performed by national and EU institutions. The article presents the essence, types and scope of the control of EU projects. Moreover this paper shows, most frequently irregularities in EU projects detected during the control of EU funds. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
  • Burnat-Mikosz M., Kućma M.: Kto i jak może kontrolować?, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 40(2926).
  • Kędziora H.: Nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji unijnych, http://samorzad.infor. pl/sektor/rozwoj_i_promocja/fundusze_unijne/artykuly/386418,nieprawidlowosci_ przy_rozliczaniu_dotacji_unijnych.html.
  • Konwencja sporządzona na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów fi nansowych Wspólnot Europejskich, Dz. Urz. UE z 1995 r., C 316.
  • Kontrola w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - podstawowe zasady działań kontrolnych, wykrywanie nieprawidłowości i ich konsekwencje, Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L z 2006 r., nr 210.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. Urz. UE L z 2006 r., nr 371.
  • Różycka J., Jaworski M.: Jak przebiega kontrola dofi nansowanego projektu?, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 40(2926).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.