PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 69--80
Tytuł artykułu

Specyfika komunikacji marketingowej w klastrze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Key Concept Of Marketing Communication In A Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Komunikacja marketingowa w klastrze wspiera działania, które zwiększają przepływ informacji pomiędzy firmami oraz kształtują platformę wymiany wiedzy i kompetencji. Umożliwia równieŜ realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, szczególnie tych pozwalających na kształtowanie współpracy pomiędzy podmiotami konkurującymi na rynku. Komunikacja marketingowa wspiera również kształtowanie reputacji i wizerunku klastra w otoczeniu, a także umożliwia identyfikowanie przedsiębiorstw z regionem. Potrzebne są dalsze badania, które na bazie przedstawionych analiz i badań pomogą w zrozumieniu specyfiki komunikacji marketingowej w klastrze.(abstrakt oryginalny)
EN
Marketing communication in cluster supports activities that enhance the flow of information between companies as well as shapes the platform of knowledge and competence exchange. It also allows the implementation of various projects, especially those allowing cooperation between competitors on the market. Marketing communication promotes the development of reputation and image of the cluster in its environment as well as allows the identification of enterprises with the region. There is a need of further research, which on the basis of presented analysis will support understanding the characteristics of marketing communications in clusters(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • M.E. Porter, Location, competition and economic development, local clusters in global economy, "Economic Development Quarterly" 2000, Vol. 14, Iss. 1, s. 15-20.
  • W konsekwencji multilateralne organizacje takie jak UNIDO, OECD, Bank Światowy, Komisja Europejska, UNCTAD uŜywają klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego.
  • J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1994, s. 26.
  • J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 11.
  • Modelowe ujęcie komunikacji marketingowej przedstawia J.W. Wiktor, Promocja..., s. 32- 36.
  • ELM (Elaboration Likehood Model) to model wypracowania prawdopodobieństw, który dotyczy stosowania perswazji jako techniki wywierającej wpływ na postawy ludzi. Podstawowym założeniem modelu jest teza, Ŝe różne metody perswazji działają lepiej w zalezności od oceny prawdopodobieństwa zdolności ludzi do koncentracji uwagi nad danym komunikatem. Wywodzi się on z podziału typów komunikowania na informacyjny i perswazyjny.
  • Model porozumiewania się przedstawia komunikację z perspektywy psychologii społecznej oraz zarządzania informacją. W procesie komunikacji ujawnia się siedem tradycji komunikowania E. Griffina, z których ostatnia siódma, określana socjopsychologiczną, traktuje komunikowanie się (porozumiewanie) jako proces wywierania wpływu interpersonalnego. Warto podkreślić, Ŝe to właśnie wywieranie wpływu na otoczenie bliższe i dalsze jest podstawowym celem działań public relations.
  • Model potrójnej helisy w 1995 r. zaproponowali H. Etzkowitz i L. Leydesdorf. Model ten pokazuje klaster jako system o charakterze synergicznym. To znaczy, Ŝe wszystkie atrybuty przewagi konkurencyjnej są ze sobą powiązane i zależą od stanu pozostałych, a klaster jako całość stanowi większą wartość aniŜeli suma pojedynczych elementów. KLASTER otoczenie wewnętrzne otoczenie zewnętrzne administracja nauka przedsiębiorstwa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.