PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 27 | 69--82
Tytuł artykułu

Logistyka i transport a wyzwania współczesnej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistics And Transport But Challenges Of Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia próbę analizy wyzwań wobec sektora transportu i logistyki. Współczesna gospodarka została zrewolucjonizowana dzięki nowym rozwiązaniom zastosowanym w przepływie towarów, między innymi takim jak automatyzacja procesów transportowo-logistycznych, nowe technologie w transporcie, systemy sterowania produkcją. Technologie teleinformatyczne, Inteligentne Systemy Transportowe, GPS, aplikacje internetowe oraz zastosowanie elektronicznych dokumentów mają istotny wpływ na sektor TSL. Nie tylko upraszczają i przyspieszają proces przemieszczania towarów, ale również informują klienta o położeniu przesyłki. Współczesna gospodarka stawia wymagania wobec graczy na rynku TSL dotyczące zachowania zasad zrównoważonego rozwoju, wymienione wyżej nowoczesne rozwiązania służą do zaspokojenia potrzeb obecnych, jak i przyszłych pokoleń, mając na względzie środowisko naturalne.( abstrakt oryginalny)
EN
The scope of this article covers analysis of the challenges that face the transport and logistics sector. The contemporary economy has been totally revolutionized by the new solutions in the materials flow, such as automation of whole transport and logistics process, new technologies in transport, controlling production systems. The great impact on the transport, forwarding and logistics sector have had teleinformatics technologies, Intelligent Transport Systems, Global Positioning System, the Internet application and the electronic documents (e-CMR, e-TIR). Not only the process of transporting the goods is simplified, faster but also the user is well informed about the consignment position. The main problems are external costs of transport, and above mentioned new solutions are helping to overcome the negative influence of the transport on environment and life of society. One of the aims of transport policy is to achieve sustainable mobility.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A. Koźlak, Transport w logistyce a logistyka w transporcie, "Logistyka" 2009, nr 2, s. 33-35.
 • J. Szołtysek, Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki, "Logistyka" 2009, nr 2, s. 49-50.
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006, s. 10-14.
 • Globalizacja problemy i konsekwencje, red. W. Durka, J. Jonczek, D. Sierżański, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 35.
 • E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s. 10.
 • S. Miklaszewski, E. Molendowski, Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009, s. 81-82.
 • M. Sulmicka, Strategia Lizbońska - nowe wyzwania, "Polityka Społeczna" 2005, nr 1, s. 1-2.
 • A.S. Grzelakowski, Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. wobec nowych wyzwań rozwoju transportu, "Logistyka" 2010, nr 1, s. 17.
 • A. Nerć-Pełka, A. Wiktorowska-Jasik, Główne założenia i kierunki liberalizacji transportu, VI Międzynarodowa Konferencja Translog 2006, Warszawa-Szczecin 21-22.09.2006
 • Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia, red. B. Liberacki, ILiM, Warszawa-Poznań 2007, s. 509.
 • Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, PWN,Warszawa 2007, s. 17.
 • B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Łódź 2002, s. 65.
 • Z. Pastuszak, Teoria, praktyka i wyzwania strategiczne przedsiębiorstwa przyszłości, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 2009, nr 1, s. 11-12.
 • Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, s. 22.
 • M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 12.
 • Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008, s. 20-21.
 • J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 12-13.
 • A. Skowrońska, Rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego wzorca kwalifikacji logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 1, s. 10.
 • M. Jedliński, Zarządzanie systemami logistycznymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998, s. 196.
 • P.B. Schary, T. Skjøtt-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002, s. 313.
 • Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, PWE, Warszawa 2009, s. 20.
 • T. Pokusa, W. Grzybowski, Logistyka humanitarna - istota, warunki skuteczności i zastosowania w sferze współpracy cywilno-wojskowej, cz. 1, "Logistyka" 2010, nr 2, s. 29-30.
 • Z. Korzeń, Ekologistyka, Biblioteka Logistyczna, ILiM, Poznań 2001, s. 8.
 • H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2001, s. 16-17.
 • M. Szymczak, Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 25-26.
 • B. Tundys, Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008, s. 145.
 • W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 43.
 • M. Jedliński, I. Dembińska-Cyran, Logistyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 140-141.
 • A. Harrison, R. van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010, s. 147.
 • E. Załoga, Ekonomiczne i społeczne wyzwania współczesnego transportu, w: Z badań nad transportem i polityką gospodarczą, red. S. Flejterski, E. Załoga, ZN nr 454, EPU nr 9,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 321.
 • E. Załoga, Rola transportu w zrównoważonym rozwoju, ZN nr 324, EPT nr 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 165-166.
 • J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008.
 • P. Niedzielski, Usługi jako obszar innowacyjności - wskazówki dla przedsiębiorców na przykładzie rynku TSL, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Zeszyty Naukowe Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 480, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 243.
 • A. Skowrońska, Polityka logistyczna - ewolucja, bariery, stymulatory i sposoby monitorowania,"Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 2, s. 16-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.