PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 38 | 185--194
Tytuł artykułu

Finansowanie działalności zakładów pracy chronionej w aspekcie koncepcji zintegrowanego rozwoju przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing Activities of Supported Employment Enterprises in Aspect of Concept of Integrated Development Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakłady pracy chronionej to przedsiębiorstwa funkcjonujące w polskiej gospodarce rynkowej. Odgrywają główną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z racji niższej efektywności funkcjonowania otrzymują różne formy pomocy publicznej. Jednakże zmniejszający się pakiet instrumentów wsparcia zmusza je do poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności i realizacji koncepcji zintegrowanego rozwoju lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej. (abstrakt oryginalny)
EN
Supported employment enterprises it in polish market economy enterprise functioning. They play a major part in professional activation of handicapped. Different forms of public equipment receive by the reason of lowest efficiency of functioning. However, package of instrument of support enforces concept integrated development to search new sources of financing of activities decreasing realizing or from charter of plant of supported employment enterprises resignation.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Bartkowiak P.: Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004.
 • Kiss A., Shelton D.: Manual of European Environmental Law, Cambridge 1993.
 • Korol J.: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Kozłowski S.: Ekorozwój. Koncepcje ekorozwoju, "Człowiek i Światopogląd" 1985.
 • Kozłowski S.: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kozłowski S.: Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 • Łukomska-Szarek J.: Zarys problematyki zarządzania finansami samorządów lokalnych w Polsce, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Economicus. Szczecin 2008.
 • Machowski J.: Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 • Piątek Z.: Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje filozoficzno- społeczne, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Smoczyńska M., O niektórych definicjach rozwoju zrównoważonego, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny, Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 776, poz. 123 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU nr 62, poz. 627 z póżn. zm.
 • Wielgórka D.: Social Policy on Handicapped Persons of the State, [w:] Chosen Problems of Financial Management in Present-Day Economic Institutions. Part II. Chosen Problems of Financial Management in Public and Financial Institution, Ed. D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • Wielgórka D.: Zarządzanie systemem zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • Word Commission on Environment and Development, 1987.
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.