PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 45--54
Tytuł artykułu

Elastyczne formy rynku pracy szansą na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Flexible Labor Market as an Opportunity for Effective Management of Human Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych związane z procesem globalizacji jak i integracji rynków wywołały również zamiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. Model hierarchiczny funkcjonujący do tej pory w przedsiębiorstwach, ustępuje miejsca modelom funkcjonalnym. Organizacje stają się coraz bardziej wirtualne, uczące się, w których coraz większą rolę odgrywa kapitał intelektualny, w tym kapitał ludzki. W tej coraz bardziej rozluźnionej formie funkcjonujących organizacji, przy coraz większej zależności od partnera społeczno-gospodarczego zachodzi potrzeba wprowadzania elastycznych form zatrudnienia. Obecna rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach większą potrzebę elastycznego reagowania na bodźce zewnętrze, spowodowane nieustannym rozwojem nauki i techniki. Zmiany technologiczne powodują konieczność zmian w liczbie i strukturze zatrudnionych.Tym samym elastyczne formy zatrudnienia mogą stać się antidotum na niewykorzystane zasoby pracy.(orgyginalny abstrakt)
EN
Changes of socio-economic conditions associated with the process of globalization and integration of markets also led to the conversion in the organizational structures of enterprises. Hierarchical model of functioning so far in the enterprise, is replaced with a functional models. Organizations are becoming more virtual, learning,in which an increasingly important role is played by intellectual capital, including human capital. In this more relaxed form of functioning of organization, with more depending on the partner's socio-economic there is a need for introduction of flexible forms of employment. The current economic reality imposes on companies a greater need for flexible response to external stimuli, due to the continuous development of science and technology. Changes in technology necessitate changes in the number and structure of employment. Thus, flexible forms of employment may become an antidote for unused labor resources.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Auriga R., O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy, "Polityka Społeczna" 2003, nr 10.
 • Budnikowski T., Bezrobocie na świecie i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2002
 • . Gładzicka-Janowska A., Czas pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 1.
 • Grzywacz W., Wprowadzenie do polityki społecznej, Wyższa Szkoła Zawodowa "OECONOMICUS" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Kabaj M., Program przeciwdziałaniu ubóstwu i bezrobociu, Raport IPiSS, Zeszyt 19, Warszawa 2000.
 • Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 • Kryńska E., Elastyczność zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa, 2001, nr 1.
 • Kubik K., Zarządzanie czasem - szansa na sukces, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 8.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Masri S., Wpływ elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 1.
 • Nosowski P., Pracownik do wynajęcia, "Gazeta Wyborcza" z 19 stycznia 2004.
 • Pasko-Porys W., Zmiany w formach organizacji pracy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 10.
 • Sowińska-Milewska D., Szurlej M., Pracownik poza firmą, czyli od teorii do praktyki telepracy, "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 5.
 • Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, red. E. Kryńska E., Raport IPiSS, Zeszyt 20, Warszawa 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.