PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 13 | 65--79
Tytuł artykułu

Scenariusze podnoszenia konkurencyjności na poziomie lokalnym i regionalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Scenarios of enhancing the competitiveness at regional and local tier
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność jest kategorią, która w sposób wielokierunkowy oddziałuje na jakość funkcjonowania i dynamikę rozwoju jednostek terytorialnych. Poziom konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego określa stopień jej atrakcyjności jako miejsca zamieszkania, pobytu i inwestowania. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) o wysokim poziomie konkurencyjności charakteryzuje dynamiczny rozwój oraz dobra jakość świadczonych usług publicznych. Są to główne elementy kształtujące poziom ograniczeń budżetowych JST. Im bardziej konkurencyjna jednostka terytorialna, tym lepszy jej standing finansowy i tym samym mniejsze ograniczenia budżetowe mające wpływ na charakter realizowanej polityki inwestycyjnej. W warunkach samorządu terytorialnego procesy konkurowania mają zdecydowanie bardziej ograniczony charakter niż w przypadku podmiotów sektora prywatnego i koncentrują się w szczególności na rywalizacji o kapitał finansowy. Jednostki samorządu terytorialnego dysponują szerokim zakresem narzędzi(prawnych, ekonomicznych, administracyjnych), dzięki którym mogą tworzyć atrakcyjne pakiety gospodarcze dla inwestorów (wewnętrznych i zewnętrznych)oraz wpływać na liczbę mieszkańców, oferując usługi publiczne odpowiadające ich oczekiwaniom. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia konkurencyjności na poziomie lokalnym i regionalnym oraz wskazanie (w formie scenariusza) możliwości podnoszenia konkurencyjności przez jednostki terytorialne.(abstrakt oryginalny)
EN
The article considers items regarding to regional and local competitiveness. Author presents theoretical background of competitiveness at self - government level, especially definitions and crucial factors, which have the greatest impact on market position of self- government entities. The article probes the correlation between competitiveness and development process at regional and local level. The major part of the article focuses on scenarios of enhancing the competitiveness at regional and local tier.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Strony
65--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamowicz M., Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 2008, T. X, Zeszyt 2.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Dziemianowicz W., Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji, "Wspólnota" 2000,nr 46.
 • Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast i gmin, w: Konkurencyjność polskiej gospodarki, Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Przedkongresowej PTE w Szczecinie, Szczecin 2000.
 • Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Kontrakt dla Ściany Wschodniej, Municipium, Warszawa 1999.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, ELIPSA, Warszawa 2003.
 • Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne,w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i GWSP, Katowice 2001.
 • Markowski T., Funkcja NSRR na lata 2007-2013 - wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego w projekcie NSRR, Ekspertyza na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej MGiP, Warszawa 2006 (http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/ 06E2D2A6-8133-4A1C-853A-E2DC53E638C1/13093/markowski_funkcja_nsrr_aspekt_przestrzenny.doc - stan na 15.09.2006).
 • Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Strahl D., Możliwości wykorzystania miar agregatowych do oceny konkurencyjności regionów, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860, Wrocław 2000.
 • Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wrocław 1999.
 • Wysocka E., Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejską, "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 25 (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.