PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 62 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny | 33--41
Tytuł artykułu

Uwarunkowania poprawy skuteczności zarządzania kredytem handlowym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Conditions of Efficiency Improvement of Commercial Credits Management in Micro, Small And Medium-Sized Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele przedsiębiorstw w Polsce ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej na skutek między innymi trudności w ściąganiu należności, które są konsekwencją udzielania swoim odbiorcom kredytów handlowych (kupieckich).Powszechnie uznaje się, że najważniejszym krótkookresowym celem działania przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej, a głównym czynnikiem decydującym o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań jest jakość zarządzania kapitałem obrotowym. W warunkach załamania koniunktury gospodarczej problem utrzymania płynności finansowej nabiera szczególnego znaczenia. Praktyka wskazuje także, że przyczyną większości upadłości jest właśnie utrata płynności finansowej.Wymieniając potencjalne przyczyny wzrastającej w ostatnim czasie liczby upadających przedsiębiorstw, nie sposób pominąć błędów w zarządzaniu należnościami. Wydłużające się okresy inkasa należności i regulowania zobowiązań oraz wzrastająca liczba należności straconych są przyczyną bankructw coraz większej liczby przedsiębiorstw. Symptomy te są coraz mocniej odczuwane w szczególności w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które z reguły mają ograniczone możliwości odzyskiwania swoich należności, nie mając rozbudowanych działów finansowych czy windykacji. Celem artykułu jest przedstawienie polityki kredytowej przedsiębiorstw wobec odbiorców, możliwości monitoringu oraz pozyskania instrumentów finansowania powstających należności. Ponadto w artykule zaprezentowano możliwe obszary współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w zarządzaniu należnościami.(abstrakt oryginalny)
EN
Many Polish enterprises struggle to maintain financial liquidity as a result of difficulties in collection of receivables which arise from the fact that they grant their customers commercial credits (mercantile credits). The article aims to present the issue of shaping of a company's credit policy towards its customers, monitoring and acquiring the sources of financing of the outstanding receivables. Moreover, the article presents potential areas for cooperation between small or medium enterprises and external entities specialized in receivables management. Taking into consideration difficulties many enterprises face, such entities may play a significant role in solving problems concerning enterprises' day-to-day activities, such as improvement of efficiency of commercial credits management, thus reduction of risk of financial liquidity loss as well as improvement of the process of the enterprises' future development.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
  • W 2009 roku w Europie zbankrutowało prawie 240 tysięcy spółek - tj. o 50 tys. więcej niż w 2008 roku. W bieżącym roku nie będzie dużo lepiej. Według międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Creditreform przedsiębiorcom najbardziej dokuczają opóźnienia w płatnościach (rosnące zatory płatnicze), przy czym kryzys gospodarczy jeszcze pogłębił ten problem, dodatkowo utrudniając firmom przezwyciężenie skutków recesji, w: E. Więcław, Europa pełna upadłych firm, "Rzeczpospolita" 26.03.2010.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zmianami (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241).
  • Zgodnie z danymi Europejskiego Indeksu Płatności średni okres realizacji zobowiązań handlowych w 2009 roku wynosił 59,2 dni (2 dni więcej w porównaniu z rokiem 2008), w: Europejski indeks płatniczy, Intrum Justitia 2009.
  • Directive 2000/35/EC of the European Parliament and Council on combating late payment in commercial transactions z 29.06.2000 r. (Official Journal L.200 z 08.08.2000 r.).
  • M. Molo, Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe nr 683 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 39-40.
  • A. Tokarski, M. Tokarski, Jaką politykę kredytową powinna stosować firma? "Serwis Finansowo-Księgowy", 01.11.2005, nr 44 (550), s. 29-30.
  • Szerzej na temat znaczenia faktoringu dla MŚP patrz: A. Tokarski, M. Tokarski, Znaczenie faktoringu w finansowaniu bieżącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 571, Szczecin 2005, s. 589-605.
  • Szerzej na temat opłacalności faktoringu patrz: M. Tokarski, Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.