PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 77 Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe | 83--95
Tytuł artykułu

Badania naukowe i edukacja w rozwoju kapitału intelektualnego jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research and Education in the Development of Intellectual Capital of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ewentualne uruchomienie nowych biegunów wzrostu JST zależy od zinte-growanej aktywności wszystkich instytucji i ośrodków współodpowiedzialnych za rozwój lokalny i regionalny: władz samorządowych i rządowych, przedsię-biorców i menedżerów, instytucji bankowo-finansowych, instytucji naukowych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych, mass mediów oraz samych miesz-kańców poszczególnych JST. Warto pamiętać, że wkładem uczelni do rozwoju kapitału intelektualnego są studia podyplomowe, MBA i doktoranckie. Nie spo-sób też pominąć udziału naukowców w tworzeniu oraz aktualizacji strategii i programów rozwoju regionów i subregionów. (tekst z oryginału)
EN
Currently, under development of the economy and society based on knowledge the scientific research and education, and intellectual capital are considered the key factors of socio-economic development. The aim of the study is an indication of the importance of research and education in the development of intellectual capital with consideration of the local government units (LGUs). The paper presents the development of intellectual capital as a challenge to LGUs. The role of research and education in the development of LGUs is discussed. In addi-tion, two examples of research serving the development of LGUs in zachodniopomor-skie voivodeship: Update on Development Strategy of Szczecin and Foresight on the Regional Labour Market.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina, WYG International, Szczecin, maj 2011.
 • Flejterski S., Nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów i subregionów, Ekonomiczne Problemy Usług 2011 (w druku).
 • Foresight obszaru tematycznego rynek pracy województwa zachodniopomorskiego, raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, październik 2010.
 • Jaźwiński I., Relacje między kapitałami ludzkim i społecznym - zarys problematyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 113, Wrocław 2010.
 • Klinger K., Naukowcy nie chcą współpracować z biznesem, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 80.
 • Koch J., Rola nauki w rozwoju gospodarczym, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat123.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski, SGH, Warszawa 2008. Strategia Rozwoju Szczecina 2025, WYG International, Szczecin, maj 2011.
 • Strategia Rozwoju Szczecina 2025, WYG International, Szczecin, maj 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.