PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku | 77--90
Tytuł artykułu

Konsument na rynku Unii Europejskiej - wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer on the European Union Market - Chosen Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważania dotyczące konsumenta europejskiego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z pojęciem konsumenta na eurorynku. Poruszono problematykę wpływu integracji europejskiej i ujednolicenia uwarunkowań eurorynku na wykreowanie pojęcia eurokonsumenta, jak również zaprezentowano typologie eurokonsumentów opartych na teoriach stylu życia. Ponadto przedstawiono elementy wspierające upodobnienie postaw i zachowań konsumentów europejskich, np. jednolitą politykę ochrony konsumenta w UE. Następnie zaprezentowano istniejące jeszcze zróżnicowania konsumentów w krajach Wspólnoty, zwłaszcza związane z akcesją w struktury UE nowych krajów członkowskich. W tym kontekście przedstawiono wybrane czynniki dotyczące m.in. zróżnicowań ekonomicznych, demograficznych konsumentów oraz struktury gospodarstw domowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper undertakes deliberations concerning the European consumer. In the paper the problems related to a concept of consumer on the Euro market are discussed. The issues of the impact of European integration and standardizing conditions of Euro market on creation of the concept of Euro consumer and the typologies of Euro-Consumers are presented based on the theories of life style. Moreover, elements supporting the congruousness of attitudes and behaviors of the European consumers are presented, for example the uniform policy of consumer protection in the EU. Then there are presented the diversities of consumers, still present in the countries of EU; which is especially connected with an accession of the new member countries to the structure of EU. In that context the selected factors are presented concerning, among others: economic and demographic diversities of consumers and the structure of households in particular countries of the European Union.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 120.
 • Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, s.12.
 • F. Rischowsky, Verbraucherschutz im Binnenmarkt: Mehr als nur Wettbewerbspolitik, Wirtschaftsdienst, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 90. Jahrgang, Heft 13, 2010, s. 59
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/450&format=HTML& aged=1&language=PL&guiLanguage=en.
 • http://www.prezydencja.uokik.gov.pl/dyrektywa.
 • K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 28-29.
 • L. Garbarski, Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych na rynku, w: Marketing, Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 96.
 • K.S. Kastin, Internationale Marktforschung, w: Organisation und praktische Anwendung, Hrsg. W. Pepels, Symposion Publishing, 2. ueberarbeitete Auflage, Düesseldorf 2008, s. 469; K. Gelbrich, S. Mueller, Handbuch internationales management, Oldenbourg Verlag, München 2011, s. 366-367.
 • Verteilung der ESS-Lebensstile in ausgewählten Ländern Westeuropas und Zentral- /Osteuropas, GfK Grundlagenstudie in 16 Ländern, Copyright GfK Marketing Sciences, Lifestyle Research. Gfk Nuernberg 2004/2005.
 • M.C. Tharp, Marketing and consumer identity in multicultural America, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 2001; M. Wilken, Ethno-Marketing. Erfolgreiches Marketing für eine multikulturelle Gesellschaft, Vdm Verlag Dr. Müller, Düsseldorf 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.