PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 64 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010 | 267--279
Tytuł artykułu

Kształtowanie więzi i relacji uczestników klastrów opartych na kapitale społecznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klastry od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej są jednym z tematów z pierwszych stron gazet prowadzących debaty o stanie polskiej gospodarki. Bezpośrednio jest to związane z tym, że konsekwencją wstąpienia do zjednoczonej Europy było dostosowywanie polskich norm i przepisów do obowiązujących w UE, a pośrednio uzyskanie zastrzyku dotacji z funduszy strukturalnych i budżetu państwa, które w różnorodny sposób finansowały przedsięwzięcia o charakterze sieci współpracy, do których należą właśnie klastry. Z wiedzy i doświadczenia autorek publikacji wynika, że pojawiająca się w Polsce znakomita liczba inicjatyw klastrowych, których na przestrzeni ostatnich trzech lat można było odnaleźć nawet 178, jest wynikiem podejmowania przez różne podmioty gospodarcze decyzji o wzmacnianiu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym. Firmy bowiem zabiegają o nowe rynki zbytu, uczelnie poszukują studentów na rynkach międzynarodowych i wszystkie w różnym stopniu korzystają z dotacji unijnych, natomiast administracja rządowa i samorządowa udziela tym podmiotom wsparcia finansowego poprzez podział środków pochodzących z budżetu UE. Przedsiębiorcy i uczelnie wyższe poprzez te działania poszukują nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Jedną z nich jest kooperacja w grupie - sieci, która umożliwia przyciągania nowych nabywców produktów i usług. Tej przewagi upatruje się poprzez działanie w sieci, jaką jest również klaster.(fragment tekstu)
EN
The article shows problems which concern a cluster as a new phenomenon in a polish economy. This concept have it's history back in XVI century, in the marshal's time, and it came back now, as a new way of organizing companies, science and government to build advantages of individual interests and region competitiveness. In the article the authors take up a theoretical digression about the idea of cluster development which is determine by establishing socio-economical bonds and relations. Concerning that problem in article appears correlation between cluster development and social capital, which is a picture of ability of society, in geographical boundaries, to build a densely boundaries lean on high level of trust. Because research shows that social capital is low in Poland, the authors consider how the lack of social capital, the lack of trust, among business partners, scientists and representatives of government reveals cluster development in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baron M., Palmen L., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych, PARP 2008;
 • Biernat J., Wartość public relations - kapitał relacji, artykuł przygotowano na V Kongres Public Relations w Rzeszowie 2006, www.proto.pl (10.09.2010);
 • Dyduch W., Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • Frąckiewicz A., Gębski B., Emergencja i synergizm klastrów gospodarczych Pomorza Zachodniego, Raport z badań, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 2009;
 • Frombol-Eisebith M., Eisebith G., How to institutionalize innovative clusters? Comparing explicit top down and implicit bottom up approaches, www.elsvier.com (12.08.2009);
 • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008;
 • Matusiak K.B., Guliński J., Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP Warszawa 2010;
 • Porter M.E., Location, competition and economic development, local clusters In global economy, "Economic Development Quarterly" 2000, vol. 14, iss. 1;
 • Stachowicz J., W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego - perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego: Dynamika zarządzania organizacjami: Paradygmaty - Metody - Zastosowania, AE Katowice, Katowice 2007;
 • Benchmarking klastrów w Polsce, Raport z badań, PARP 2010;
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, DzU 2006, nr 226, poz. 1651 z późn. zm.;
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka", DzU 2008, nr 68, poz. 414;
 • http://civicpedia.ngo.pl/x/330089 (10.10.2010);
 • http://www.wmarr.olsztyn.pl/klastry/index.php?page=clusters_def&id=7 (10.10.2010);
 • http://www.mojeopinie.pl/internet_i_kapital_spoleczny,3,1268406873 (12.10.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.