PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 855--870
Tytuł artykułu

Wpływ globalizacji na rozwój polskiego przemysłu spożywczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Globalization on the Development of the Polish Food Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest przeanalizowanie wybranych wskaźników charakteryzujących sytuację w polskim przemyśle spożywczym oraz wskazanie najważniejszych determinant kształtujących jego obecny i przyszły rozwój. W niniejszym opracowaniu zostały wykorzystane następujące metody badawcze: metoda opisowa, analiza literatury i wnioskowanie statystyczne. Integracja Polski z UE stała się istotnym bodźcem do rozwoju przemysłu spożywczego. Zachodzące zmiany w krajowym przetwórstwie mają zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Pokazują to wybrane wskaźniki ekonomiczne, takie jak np. produkcja sprzedana, struktura branżowa produkcji czy wyniki handlu z zagranicą. Obecnie w związku z postępującym otwieraniem się polskiego rynku żywnościowego na procesy globalizacji (głównie za sprawą aktywnej działalności koncernów międzynarodowych i zwiększonego nacisku na zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego, mającego bardzo szeroki kontekst) oraz potrzebą szukania nowych miejsc zbytu dla krajowych produktów, na jego sytuację będą miały wpływ w coraz większym stopniu trendy ogólnoświatowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to examine selected indicators characterizing the situation in the Polish food industry and to indicate the most important determinants that shape its present and future development. In this study, the following research methods were used: a descriptive method, an analysis of literature and statistical inference. Poland's integration with the EU has become an important stimulus to the development of the food industry. Changes in the domestic manufacturing have both quantitative and qualitative meaning. This is shown by selected economic indicators, such as production sold, its branch structure and results of foreign trade. Nowadays, due to the progressive opening of the Polish food market to the processes of globalization (mainly because of the transnational corporations' activity and increased attention to food security which has a very broad context) and the need of looking for new places of distribution for domestic products, the situation of the analysed sector is going to be shaped increasingly by the global trends. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
855--870
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 2011 Ranking of the Top 100 Brands, 2012 www.interbrand.com/en/best-global-brands/best- global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx, [dostęp: 01.03.2012].
 • Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, 2009, red. S. Kowalczyk, SGH, Warszawa.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, 2008, red. J. Małysz, Wyd. ALMAMER - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Chechelski P., 2007, Korporacje transnarodowe a zatrudnienie i płace w polskim przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, nr 7.
 • Chechelski P., 2010, Kryzys przyspieszył procesy koncentracji w przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, nr 11.
 • Drożdż J., 2008, Liderzy branż spożywczych, Przemysł Spożywczy, nr 8.
 • Górecka D., 2007, Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji, Przemysł Spożywczy, nr 6.
 • Handel zagraniczny styczeń-grudzień, 2007-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Inwestycje bezpośrednie - zagraniczne, 2012, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib. html [dostęp: 01.03.2012].
 • Krygier K., 2011, Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza?, Przemysł Spożywczy, nr 5.
 • Maleszyk E., 2010, Handel detaliczny artykułami żywnościowymi, Przemysł Spożywczy, nr 12.
 • Mały rocznik statystyczny, 2009-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Mucha S., 2012, Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, www.bip.min- rol.gov.pl/DesktopModules/ Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID= 1175&Tab0rgID=1467&LangId=0&AnnouncementId=14291&ModulePositionId= 1614 [dostęp: 01.03.2012].
 • Nakłady i wyniki przemysłu, 2005-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,.
 • Produkty regionalne i tradycyjne, 2012, www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty- regionalne-i-tradycyjne [dostęp: 01.03.2012].
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnym, www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+ P7-TA-2011-0297+0+D0C+XML+V0//PL [dostęp: 01.03.2012].
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 2005-2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny przemysłu, 2005-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, 2012, www.tuv.com/pl/systemy_zapewnie- nia_bezpieczenstwa_zywnosci.html [dostęp: 01.03.2012].
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej, 2005-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R., 2010, Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza), IERiGZ, Warszawa.
 • Urban R., 2009, Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, nr 96.
 • Wieczorkiewicz R., 2012, Marketing: Mleczarnie płyną pod prąd, www.portalspozywczy. pl/prawo/artykuly/marketing-mleczarnie-plyna-pod-prad,18554.html [dostęp: 01.03.2012].
 • Wigier M., 2011, Przemysł spożywczy w Polsce obecnie i w przyszłości, Przemysł Spożywczy, nr 7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.