PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 71 Nauka szansą rozwoju regionu | 243--258
Tytuł artykułu

Technologia informacyjna a rozwój regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information Technology and Development of a Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym także o jego pozycji w ujęciu międzynarodowym, decydują różnorakie zasoby i potencjał wewnętrzny1. Można je pogrupować w zestawy czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, politycznym i wreszcie technicznym oraz technologicznym. Wszystkie są ważne, jednak w ostatnich latach szczególnie istotne okazały się czynniki technologiczne. Rada Europy konsekwentnie od roku 2000 wskazuje, że jednym z kluczowych czynników społeczno-gospodarczego, a także politycznego sukcesu regionów Unii Europejskiej jest właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej.(fragment z tekstu)
EN
The development of a given country or a region and its position in an international arena are determined by various resources and internal potential. The efficient use of information technology is one of key factors determining the socio-economic development and political success. The extent to which the country or the region has been informatized is one of measures defining its socio-economic development. The present paper addresses issues relating to the informatization of the state/region and analyzes the situation of Poland in comparison with the EU Member States.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bangemann M. i in., Europe and the Global Information Society, Bruksela 1994, <http://www.cyber-rights.org/documents/bangemann.htm>.
 • Budziewicz-Guźlecka A., Rozwój usług e-government w Polsce, <http://web.ae.katowice. pl/stanley/konferencja/pdf/Budziewicz-Guzlecka.pdf>.
 • Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28.11.2000, <www.epractice. eu/resource/386>.
 • Chmielarz W., Stadium rozwoju systemów e-administracji w P olsce, <http://web. ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Chmielarz.pdf>.
 • Eurostat, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>.
 • Facing The Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Office for Official Publications of the European Communities, November 2004, <http:// ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_ studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_ for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group. pdf>.
 • Grodzka D., E-administracja w P olsce, "Infos", nr 18/5.07.2007, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007 <http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS. nsf/0/5B3DCD2263623C69C125730E003F93CA/$file/infos_018.pdf >.
 • i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do R ady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM (2005), Bruksela, 1.06.2005, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com/2005/ com2005_0229pl01.pdf>.
 • Kołodziejczyk Ł., Rozwój i początki e-government w P olsce, "Zeszyty Naukowe", nr 2/2006, SCEN O Świętokrzyskie Centrum Edukacji na odległość, <http://www. sceno.edu.pl/konferencja/1_3.pdf>.
 • Kraski M., Elektroniczna gospodarka w P olsce, Poznań 2005.
 • Kucharz A., Rozwój e-governmentu w P olsce, Wydział Analiz Ekonomicznych i S połecznych, Biuro Studiów i E kspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2004.
 • Michalski W., Rozwój informatyzacji sektora administracji publicznej w P olsce, "Telekomunikacja i T echniki Informacyjne", nr 3-4/2007, Instytut Łączności <http://www.itl.waw.pl/czasopisma/TiTI /2007/3-4/60.pdf>.
 • Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Warszawa 2007 Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing?, Capgemini, Diegem 2006, <http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/ docs/benchmarking/online_availability_2006.pdf>.
 • Pełech-Pilichowski T., Informatyzacja państwa - cele i problematyka, "Gazeta IT ", nr 3 (50)/czerwiec 2007, <http://archiwum.gazeta-it.pl/2,10,1048,index.html>.
 • Rozwój społeczno-gospodarczy, Ekonom.XMC.PL, <http://www.ekonom.xmc.pl/ tag/rozwoj-spoleczno-gospodarczy>.
 • Runiewicz M., Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój państw i regionów UE - wprowadzenie do tematyki, (w:) Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny - aspekty społeczne i ekonomiczne, red. K. Głomb, Warszawa-Tarnów 2007.
 • Słownik języka polskiego, <http://sjp.pwn.pl/haslo.php? id=2466206>.
 • Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th Benchmark Measurement. CAPGEMINI , RAND EUR OPE, IDC, SOGETI AND DTI , November 2009 <http://ec.europa. eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm>.
 • Sobczak E., Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, (w:) Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej, red. S. Jankowski, Warszawa 2007.
 • Społeczeństwo informacyjne w P olsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa <http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_Spoleczenstwo_informacyjne_w_Polsce (1).pdf>.
 • Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, Ministerstwo Nauki i I nformatyzacji, Warszawa 2003.
 • Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki i I nformatyzacji, Warszawa 2005.
 • Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, Genewa, 10-12 grudnia 2003, <http://www.unic.un.org.pl/wsis/genewa/wsis_faq.php>.
 • Wrotek W., Technologia informacyjna, Gliwice 2006, <ftp://ftp.helion.pl/online/ techin/techin-1.pdf>.
 • Żygulski W., e-GOVERN MENT - rozwiązanie przyszłości, Newsletter Siemens nr 10/2004, <http://www.siemens.pl/upload/file_ak/newsletter_10.pdf>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.