PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 46 | 157--170
Tytuł artykułu

Dzielenie się wiedzą wśród profesjonalistów determinantą wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Sharing Between Knowledge Workers as Deter-Miant of Enterprise Value Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem wyjścia w artykule jest prezentacja roli profesjonalistów dla kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy i wzrostu ich wartości. Kolejno omawia się specyfikę wiedzy cichej i kompetencji specjalistów by scharakteryzować pracowników wiedzy jako nową populację zatrudnionych. Zasadnicza część opracowania dedykowana jest procesowi dzielenia się wiedzą wśród specjalistów, uwzględnia 3 poziomy jego realizacji - indywidualny, zespołowy i organizacyjny. W tych aspektach omówione zostały czynniki stymulujące przekazywanie wiedzy i narzędzia wykorzystywane do poprawy cyrkulacji wiedzy między profesjonalistami. (abstrakt oryginalny)
EN
Starting point of this article is presentation of proffesionalist's role to the building of knowledge-intensive firms' competitive advantage and it's value creation. Then specificity of tacit knowledge and specialists' competencies is discussed in order to characterization of knowledge workers as the new population of employees. Main part of this paper is dedicated to the process of knowledge sharing among specialists, and takes into concideration 3 levels of knowledge sharing realization, namely, individual, team and organizational level. In these perspectives factors and tools stimulating knowledge sharing are talked over. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adelstein J., Disconnecting knowledge from the knower. The knowledge worker as Icarus, "Equal Opportunities International" 2007, vol.26 no.8.
 • Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles, ELSEVIER Butterworth-Heinemann, Burlington 2004.
 • Assudani R.H., Dispersed knowledge work - implications for knowledge intensive firms, "Journal of Knowledge Management" 2009, vol. 13 no. 6.
 • Boiral O., Tacit Knowledge and Environmental Management, "Long Range Planning" 2002 vol. 35.
 • Bosch-Sijtsema P.M., Ruohomäki V., Vartiainen M., Knowledge work productivity in distributed teams, "Journal od Knowledge Management" 2009, vol. 13 no. 6.
 • Chick G., Talent and mindsets, "Supply Management" 2007, vol. 12 no. 18.
 • Czubasiewicz H., Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, W: Potocki A. (red), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 • Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Donnelly R., How "free" is free worker? An investigation into the working arrangements available to knowledge workers, "Personnel Review" 2006, vol.35 no. 1.
 • Ensign P.C.,. Hébert L, How Reputation Affects Knowledge Sharing Among Colleagues?, "MIT Sloan Management Review" 2010, Winter.
 • Gamble P.R., Blackwell J., Knowledge Management. A State of the Art Guide, Kogan Page, London 2001.
 • Grudzewski W.M. i in., Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, "E-mentor" 2008, nr 5 (27).
 • Holste J.S., Fields D., Trust and tacit knowledge sharing use, "Journal of Knowledge Management" 2010, vol. 14 no. 1.
 • Huang N-T, Wei C-C, Chang W-K., Knowledge management: modeling the knowlegde diffusion in community of pracitce, "Kybernetes" 2007, vol. 36 no. 5/6.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 • Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kokavcová D., Malá D., Knowledge Sharing - the Main Prerequisite of Innovation, "Organizacijø Vadyba: Sisteminiai Tyrimai" 2009; 51.
 • Lin C-P., To share or not to share: modeling knowledge sparing using exchange ideology as a moderator, "Personnel Review" 2007, vol. 36 no. 3.
 • Lohr S., Gazing into 2003: economy intruders on dreams of new services, "The New York Times" 2002 December 30.
 • Mayfield M., Tacit knowledge sharing: techniques for putting a powerful tool in practice, "Development and Learning in Organizations" 2010, vol. 24 no. 1.
 • Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 • Nicolopoulou K., Karata-Ozkan M., Practicing knowledge workers: perspectives of an artist and economist, "Equal Opportunities International" 2007, vol.26 no.8.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 • O'Neil B.S., Adya M., Knowelge sharing and the psychological contract. Managing knowledge workers across different stages of employment, "Journal of Managerial Psychology" 2007, vol.22 no.4.
 • Paton S., Cutting through the confusion of contemporary work, "Journal of Knowledge Management" 2009, vol. 13 no. 1.
 • Polanyi M., The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Press, London 1966.
 • Ramirez Y.W., Steudel H.J., Measuring knowledge work: the knowledge work quantification framework, "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol.9 no. 4.
 • Scott P.B., Knowledge workers: social, task and semantic network analysis, "Corporate Communications: An International Journal" 2005, vol. 10 no.3.
 • Teece D.J., Managing Intellectual Capital. Organizational, Strategic, and Policy Dimensions, Oxford University Press, New York 2000.
 • Trenkner M., Kształtowanie środowiska sprzyjającego dzieleniu się wiedzą, W: Listwan T., Witkowski S.A. (red), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Yigitcanlar T., Bum S., Horton S., Attracting and retaining knowledge workers in knowledge cities, "Journal of Knowledge Management" 2007, vol. 11 no. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.