PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 73 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu | 109--122
Tytuł artykułu

Rola współczesnego konsumenta w kształtowaniu pozycji rynkowej polskich gospodarstw ekologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Modern Consumer in Shaping the Market Position of Polish Ecologicalfarms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie stopnia ważności decyzji i odczuć konsumenta dóbr ekologicznych na egzystowanie gospodarstw ekologicznych na polskiej wsi. W tym celu przedstawiono główne cechy współczesnego konsumenta dóbr ekologicznych, opisano jego potrzeby i oczekiwania. W dalszej części pracy podjęto próbę powiązania zachowań konsumentów z pozycją rynkową wybranych gospodarstw ekologicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to measure and determine the level of importance of the decision and feelings of consumer in relation to existence of ecological farms in the Polish countryside. For this aim the author presents the main features of the modern consumers of organic goods, and describes their needs and expectations. In the following part of the paper there is an attempt to link the behavior of consumers with the market position of the selected organic farms. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S.Marciniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 156.
  • L. Witek, Rola marketingu w rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej na przykładzie południowo- -wschodniej Polski, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej ,,Zarządzanie i Marketing'' z. 10, nr 244. Rzeszów 2007, s. 145.
  • Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 15.
  • K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 28-29.
  • I. Cichocka, T. Grabiński, Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta Ŝywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów śywności ,,śywność. Nauka. Technologia. Jakość'' nr 5, Warszawa 2010, s. 112.
  • W literaturze przedmiotu moŜna spotkać podział na: a) konsumentów prezentujących zdrowy rozsądek, czyli takich, którzy kupują produkty na podstawie rzetelnej wiedzy i wiarygodnej informacji; ich zachowania ekologiczne wynikają głównie z chęci zdobycia prestiŜu; uwaŜają bowiem, Ŝe zachowania ekologiczne są w dobrym tonie i świadczą o wysokim poziomie dobrobytu oraz rozwiniętej świadomości; b) konsumentów zorientowanych na siebie, którzy produkty ekologiczne nabywają wyłącznie z pobudek egoistycznych, w trosce o zdrowie własne lub rodziny; c) fanatyków ekologicznych, którzy przypisują wartość wyłącznie produktom ekologicznym; często są inicjatorami akcji na rzecz ochrony środowiska; potrafią ograniczyć lub nawet zrezygnować z konsumpcji pewnych produktów w celu ochrony środowiska naturalnego. Inny podział - ze względu na poziom świadomości ekologicznej - zaprezentowany został w pracy Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 47. WyróŜniono tu 5 grup ekokonsumentów, które nazwano kolorami, począwszy od czarnego, kończąc na jaskrawozielonym.
  • M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 293-295.
  • Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, http://zarzadzanie.iksiazki.com.pl/jakosc-ikonkurencyjnosc- w-rolnictwie-ekologicznym.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.