PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 237 | 243--253
Tytuł artykułu

Możliwości i ograniczenia w produkcji i dystrybucji produktów pochodzących z tuczników żywionych ekstensywnie

Warianty tytułu
Possibilities and Limitations of the Production and Distribution of Products Derived from Pigs fed Extensively
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnące, ale ciągle ograniczone dochody konsumentów oraz ich rosnąca świadomość sprawiają, że poszukują oni alternatywy dla taniej żywności konwencjonalnej i drogiej żywności ekologicznej. Taką alternatywą jest żywność wytwarzana metodami tradycyjnymi. W tym aspekcie w przypadku wytwarzania wyrobów z wieprzowiny wskazane jest pozyskiwanie surowca z tuczników chowanych w systemie ekstensywnym. Do żywienia ekstensywnego, oprócz ras rodzimych, mogą być wykorzystywane rasy WBP i PBZ, ale z zastrzeżeniem konieczności stosowania pasz o mniejszej koncentracji składników. W celu poprawy walorów smakowych mięsa dodatkowo w ostatnim okresie tuczu można wyeliminować niektóre składniki paszy odpowiedzialne za gorsze parametry surowca, takie np. jak soja. Jednym z najtańszych źródeł pozyskiwania tuczników żywionych ekstensywnie są małe gospodarstwa rolne, lecz przy dużym rozdrobnieniu trudno pozyskać wyrównany jakościowo surowiec. Najlepszej jakości tuczniki pod tym względem można uzyskać ze średnich i większych gospodarstw, z którymi będą zawarte umowy. Ponieważ rynek mięsnych wyrobów tradycyjnych jest w początkowej fazie rozwoju, dlatego w dystrybucji dominuje sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw rolnych lub zakładów mięsnych. Głównym miejscem sprzedaży są także sklepy firmowe (zakłady przetwórcze) oraz targowiska, targi, festyny, festiwale smaku i inne imprezy lokalne. (abstrakt oryginalny)
EN
Growing but still limited income consumers and their growing awareness of the make they seek alternatives to cheap conventional food and expensive organic food. This alternative is the foods produced by traditional methods. In the case of the pork it is for the manufacture of traditional products to raise pigs produced in the extensively system. To the extensive feeding in addition of native breeds can be used WBP and PBZ race, but subject to the need for a lower concentration of feed ingredients, in order to improve the flavor addition in the last period of fattening, can eliminate the components responsible for the lower specification, such as soybeans. The cheapest source of pigs fed extensively are small farms, but the best quality can get pigs from a farm, which will be included a contract. Because the meat market of traditional products in the early stages of development, because the distribution is dominated by direct sales from farms and meat plants. The main point of sale are also retail stores (processing plants) and the markets, fairs, festivals and other local events. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
243--253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Białoskórski, S., 2009, Motywy podejmowania decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3.
 • Blicharski, T., 2001, Rasy rodzime to nie skansen, Trzoda Chlewna, 2, 17.
 • Borowska, A., 2010, Czynniki popytowo-podażowe rozwoju rynku i dystrybucji produktów wysokiej jakości w Polsce, Roczniki Naukowe, SERiA, t. XII, z. 4.
 • Florowski, T., Pisula, A., Rola, M., Adamczak, L., 2007, Wpływ krzyżowania towarowego świń rasy puławskiej z rasami wbp i pbz na jakość kulinarną mięsa, Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, t. XLV/1 2007, s. 25-34.
 • GUS, 2006a, Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2006 r.
 • GUS, 2006b, Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu łipca 2006 r.
 • GUS, 2012a, Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2012 r.
 • GUS, 2012b, Powszechny Spis Rolny 2010. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej.
 • Jęczmyk, A., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., Uglis, J., Sikora, J., 2011, Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, Roczniki Naukowe, SERiA, t. XIII, z. 2.
 • Kasprzyk, A., Walkiewicz, A., 2004, Rezerwa genetyczna w populacji świń rasy puławskiej, Trzoda Chlewna, 3, 22.
 • Kociszewski, K., Śliczna, M., 2010, Uwarunkowania rozwoju systemu dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce na tle sytuacji w unii europejskiej, Roczniki Naukowe, SERiA, t. XII, z. 4.
 • Komorowska, D., 2009, Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej, Roczniki Naukowe, SERiA, t. XI, z. 3.
 • Kondracki, S., 1999, Świnie rasy puławskiej, Trzoda Chlewna, 4, 12.
 • Łuczka-Bakuła, W., 2007, Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
 • Paula, Wartość żywności ekologicznej w Polsce może za kilka lat przekroczyć kilka mld zł, www.portalspożywczy.pl [dostęp: 04.07.2012],
 • Pepliński, B., Wajszczuk, K., Baum, R., Majchrzycki, D., Wawrzynowicz, J., Lisiak, D., Janiszewski, P., 2012, Analiza komparatywna kosztów zużycia pasz w produkcji tuczników żywionych intensywnie i ekstensywnie, SERiA, Białystok 5-7 września, t. XIV, z. 1.
 • Pisula, A., Florowski, T., Tyburcy, A., 2004, Czynniki decydujące o jakości mięsa kulinarnego i przerobowego, Przegląd Hodowlany, 72, 9, 5.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), Dz.U., 2007, nr 5, poz. 36.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy, 2012, Analizy Rynkowe, nr 42, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • SIPPO, 2010, The Organic Market in Europe, www.sippo.ch [dostęp: 04.07.2012],
 • Sprzedaż własnych produktów, http://www.wir.org.pl/siewca/wlasne_produkty.htm [dostęp: 16.07.2012],
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.