PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 108 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne | 396--405
Tytuł artykułu

Legislacja podatkowa w sektorze usług finansowych na przykładzie zwolnienia z podatku VAT usług bankowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Legislation in Financial Service Sector on the Example of VAT Exemptions in Bank Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Legislacja podatkowa jest procesem tworzenia i uchwalania przez kompetentne organy państwa aktów prawnych w zakresie podatków. Obejmuje prace ustawodawcze oraz tworzenie i ustanawianie aktów rangi podustawowej i w końcu tworzenie oraz zawieranie umów międzynarodowych, które dotyczą podatków. W przypadku sektora bankowego trudno znaleźć uzasadnienie do dopuszczenia legislacji podatkowej poprzez akty prawa miejscowego. Dotyczyć mogą, podobnie jak innych przedsiębiorców, opodatkowania nieruchomości, środków transportu, jednak w tym przypadku w sposób szczególny legislacja podatkowa jednostek samorządu terytorialnego nie tworzy aktów prawnych skierowanych do sektora bankowego. Jednocześnie akty podustawowe zgodnie z Konstytucją nie mogą regulować podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku, gdyż nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy (zob.: art. 217 Konstytucji). Dlatego niezwykle istotne są ustawy podatkowe, a więc akty normatywne, na mocy których "nakłada się podatek i określa, kto od czego i ile oraz jak ma go płacić"1 lub inaczej "taka ustawa, która nakłada dany podatek i określa wymienione w art. 217 Konstytucji RP elementy konstrukcyjne tego podatku. Miano ustawy podatkowej przysługuje również ustawie, która uchyla lub modyfikuje zakres obowiązku podatkowego lub jego elementy"2. Zasady dobrej legislacji w zakresie prawa finansowego dotyczą zatem zachowania odpowiedniej formy aktu prawnego, a także uwzględnienia zasad konstytucyjnych, zachowania ich treści, techniki legislacyjnej.(fragment tekstu)
EN
The changes in value added tax have indirect influence on banking sector. The analysis of the influence of VAT exemptions in bank services is the subject of European Commission researches. Present situation, having in regard a noticeable changes on the banking products market, confirms inactivity of public authorities in taking relevant measures to support banking activity. The analysis of tax regulation impact assessment leads to the conclusion that they are not appropriate. Public authorities do not monitor the regulations and its implementation. Considering the above, taking actions in order to analyse tax regulations project impact assessment is recommended, as well as existing regulations and their impact on banking activity.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Brzeziński B.: Podstawy wykładni prawa podatkowego. ODDK, Gdańsk 2008.
 • Kosikowski C.: Legislacja finansowa. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
 • Kosikowski C.: Ustawa podatkowa. LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Red. R. Mastalski. Wrocław 2001.
 • Oniszczuk J.: Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. KiK, Warszawa 2001.
 • Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
 • Ordynacja podatkowa z dnia 19.08.1997. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 26.11.2010 r. Dz.U. 2010, nr 238, poz. 1578 ze zm.
 • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054.
 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. Dz.U. 2010, nr 101, poz. 649 ze zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.