PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 42 | 361--374
Tytuł artykułu

Audytor wewnętrzny i biegły rewident jako osoby wykonujące audyt i badanie sprawozdań finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Audit and Internal Auditor Versus the Examination of a Financial Statement and a Statutory Auditor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej określają, które jednostki są obowiązane prowadzić rachunkowość. Aby zapewnić sporządzenie użytecznych sprawozdań fi nansowych, opracowano liczne międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości fi nansowej, wydano dyrektywy unijne oraz uchwalono ustawy krajowe stanowiące podstawę wydania rozporządzeń, zarządzeń i innych szczegółowych przepisów prawa. Pomijając grupy kapitałowe, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe i jednostki, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu giełdowego, wszystkie inne jednostki można podzielić według różnych kryteriów. Na potrzeby niniejszego artykułu wyróżnia się jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania (i ogłaszania) oraz jednostki zwolnione z tego obowiązku.(fragment tekstu)
EN
In 2009 the Act on the Public Finance and the Act on Statutory Auditors and Their Self-government, Entities Entitled to the Examination of a Financial Statement and on the Public Supervision were passed. Both Acts contain numerous changes in comparison to the previously existing legislation. The paper presents these modifications and the new solutions which are related to internal audit and internal auditors as well as to the examination of a financial statement and a statutory auditor. The study discusses the current legal state of the subject, compares the status of internal and statutory auditors, makes critical remarks and formulates proposals which objective would be to strengthen the role of internal audit and internal auditors in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/ EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE L 224.
 • Fedak Z.: Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, COSZ, Warszawa 1998.
 • Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, załącznik nr 1 do komunikatu nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 70.
 • Komisja Europejska, Zielona księga, Polityka badania sprawozdań finansowych - lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela, 13.10.2010, KOM (2010) 561.
 • Komunikat Ministra Finansów (nr 25) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 85.
 • Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 5 , poz. 24.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego, Dz.U. nr 21, poz. 108.
 • Sadowska T.: Dokumentowanie procedury audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 621, WNUS, Szczecin 2010.
 • Uchwała nr 1608 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej "Biuletyn KIBR" nr 69, Warszawa 7.06.2010 r.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 37, z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241, art. 272.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649, z późn.zm.
 • Uchwała nr 1426/38/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, "Biuletyn KIBR" nr 69, Warszawa 7.06.2010 r.
 • Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.