PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 37 | 661--676
Tytuł artykułu

Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacji przymusowego wykupu akcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fair Value as a Standard of Value Used in Valuation Prepared for Squeeze Out Purpose
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania wartości godziwej jako standardu wartości, stosowanego w wycenach sporządzanych na potrzeby przymusowego wykupu akcji. W pierwszej części artykułu przedstawiono standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw. W drugiej części skupiono się na zaprezentowaniu definicji wartości godziwej, przyjętych w międzynarodowych standardach stosowanych w rachunkowości i wycenie przedsiębiorstw. W trzeciej części przedstawiono specyfikę przymusowego wykupu akcji oraz obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne. Podsumowanie prowadzonych rozważań stanowi próba zdefiniowania wartości godziwej jako standardu wartości, stosowanego w sytuacji przymusowego wykupu akcji. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we attempt to define fair value as the standard of value used in the valuations prepared for a squeeze out . The paper first presents the standard of value used in business valuation. The second part focuses on presenting the definition of fair value adopted in the international standards used in accounting and business valuation. In the third section provides specific of the squeeze. As a conclusion we attempt to define fair value as the standard of value used in the valuations prepared for the squeeze out. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia.
 • Fishman J.E. i in.: Guide to Business Valuation. vol. 1, second ed., Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992.
 • Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J.: Standards of Value, Theory and Applications, Wiley 2007.
 • Hasik W.: Dylematy ustalania wartości godziwej, [w:] Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007, nr 1158, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Maj W.: Godziwe wyceny, CFO Magazyn finansistów, www: http://cfo.cxo.pl/artykuly/50630/Godziwe. wyceny.html, aktualizacja 1 stycznia 2006, dostęp 15.03.2011 r.
 • Matsche M.J., Brösel G.: Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Międzynarodowe standard wyceny, Edycja ósma 2007, (wydawanie polskie), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 • Pratt S.P.: Defining Standards of Value, [online] s. 6, www:http://www.appraisers.org/ForAppraisers, dostęp: 23.03.2010 r.
 • Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P.: Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 • Strzępka J.A.: Komentarze kodeksowe. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wyd. C.H. Beck Warszawa 2009.
 • Trugman L.B.: Business Valuation Fundamentals for the Non-Valuation Expert, Turgman Valuation Associates, Inc.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94 poz. 1037, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU 2005, nr 184 poz. 1539, ze zm.).
 • van der Elst C., van den Steen L.: Balancing the Interests of Minority and Majority Shareholders: A Comparative Analysis of Squeeze-out and Sell-out Rights, European Company & Financial Law Review 6, no. 4 (December 2009).
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.