PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 67 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1 | 407--422
Tytuł artykułu

Rynek komunikacji elektronicznej w projekcie Unii Europejskiej : europejska agenda cyfrowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Market for Electronic Communication in the Eu Project "European Digital Agenda"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W okresowym sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym Jednolitego Europejskiego Rynku Łączności Elektronicznej zostały przedstawione aktualnie występujące tendencje na rynku telekomunikacyjnym.(fragment z tekstu)
EN
The paper presents the basic concepts of the strategy for sustainable development of European Union member states by 2020. The importance of electronic communication in stimulating this development was pointed out. Subsequently the basic program in this strategy, which is the European Digital Agenda, was analyzed.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 13th Single Telecoms Market Progress Report, COM(2008) 153, European Commission,Brussels 2008.
 • 14th Single Telecoms Market Progress Report, COM(2009) 140, European Commission,Brussels 2009.
 • Biała Księga "Modernizacja normalizacji technologii informacyjnokomunikacyjnych w UE. Droga naprzód", KOM(2009) 324 wersja ostateczna,Bruksela, 3.7.2009.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych(ISA), Dz. Urz. UE L 260/20, 3.10.2009, ISA.
 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dz. Urz. WE L 178/1, 17.07.2000.
 • Dyrektywa 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Dz.Urz. UE L 345/90, 31.12.2003.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE, Dz. Urz. UE L 267/7, 10.10.2009.
 • Eurobarometr, badanie specjalne 254: "Rynek wewnętrzny - Opinie i doświadczenia obywateli UE-25", 2006.
 • eSkills Monitor study. Monitoring eskills supply and demand in Europe (Monitorowaniepodaży i popytu w zakresie e-umiejętności w Europie), Komisja Europejska 2009, http://www.eskills-monitor.eu/
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów "Europejska agenda cyfrowa",Bruksela, dnia 19.5.2010. KOM(2010)245 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Rady Regionów "Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli Plan działań służący do realizacji programu sztokholmskiego", KOM(2010) 171, wersja ostateczna, Bruksela,20.4.201.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Rady Regionów w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE, COM(2009) 557, wersja ostateczna, Bruksela, 22.10.2009.
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
 • Komunikat w sprawie Internetu szerokopasmowego: http://ec.europa.eu/informa tion_society/activities/broadband/docs/bb_communication.pdf
 • Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy, COM(2008) 868, e-umiejętności na XXI wiek, COM(2007) 496.
 • Program IDABC (interoperatywne świadczenie ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli, Dz. Urz. L181, 18.5.2004).
 • Projekt Programu polityki w zakresie widma radiowego:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/ radio_spectrum/_document_storage/legislation/rspp/rspp_proposal_en.pdf
 • Sprawozdanie na temat transgranicznego handlu elektronicznego w UE,SEC(2009) 283 wersja ostateczna, 5 marca 2009 r., http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.