PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 84 Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki | 381--393
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem personalnym w hotelu a proces stymulacji popytu na usługi hotelarskie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personal Risk Management in Hospitality and the Process of Stimulation the Demand of the Hospitality Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem perso-nalnym w hotelu jako narzędzia poprawy jakości świadczonych usług, a przez to stymulacji zapotrzebowania na nie. Artykuł jest wynikiem studiów literatu-rowych. Rozważania mają charakter teoretyczny. (fragment tekstu)
EN
The paper presents and characterizes the main sources of risk in the human re-sources management in the hospitality sector. Moreover it has been attempted to define the role of personal risk management in creating quality of hospitality services. The most significant role in this process has enterprise‟s staff. The employees through their attitude and skills actually strongly influence the overall quality of service. In case there is no identification of employees with the firm, the whole financial and organizational effort and even well planned public relations activities might be ineffective. The considerations are theoretical. The article is the result of literature studies and analysis of available secondary data.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992, s. 49.
 • W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre, w: Tłumacze-nia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17.
 • W. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekono-miczna, Kraków 2006, s. 19.
 • M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s. 21.
 • A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Pol-text, Warszawa 2002, s. 24.
 • Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (The Basel Committee on Banking Supervision) to międzynarodowy zespół doradczy powołany w 1974 roku pod patronatem Banku Rozliczeń Międzynarodowych (Bank for International Settlments). Choć nie posiada on żadnych formalnych uprawnień ponadnarodowych, tworzy rekomendacje dla najlepszych praktyk ostrożnościowych w sektorze bankowym, które są następ nie wdrażane w życie przez kraje członkowskie (w tym Polskę). Komitet Bazylejski przyjął następującą definicję ryzyka operacyjnego: ryzyko stratfinansowych wywołanych przez ludzi, nieadekwatne lub wadliwe systemy lub procesy wewnętrzne, lub zjawiska zewnętrzne, za: P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005, s. 98.
 • Y. Chong i E.M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 85.
 • Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 9.
 • M. Laszczak, Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobie-ganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 12.
 • Norma australijska/nowozelandzka 4360: 1999, za: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, http://bip.mf.gov.pl/_files.
 • P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, War-szawa 2005, s. 113.
 • Taming Uncertainty. Risk Management for the Entire Enterprise, Price WaterhouseCoo-pers, The Economist Intelligence Unit, July 2002, www.pwcglobal.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.